TLU SA op koers na die toekoms

Sedert 1897 is TLU SA betrokke in die landbou-omgewing om as mondstuk vir sy lede, naamlik kommersiële boere op te tree. Deurlopend het TLU SA insette gegee. Indien daar na die ontwikkeling van landbou in Suid-Afrika gekyk word, sal daar ervaar word dat TLU SA in ‘n groot mate ‘n deurslaggewende rol gespeel het in die daarstelling van ‘n verskeidenheid meganismes soos bv die Landbank, veeverbeteringsskemas, navorsingsplase, ensomeer. Die Suid-Afrikaanse kommersiële boere word wêreldwyd gerespekteer vir die wyse hoe daar, in vergelyking met ander lande, in marginale toestande ‘n groot sukses van voedselproduksie gemaak is. Daarom is ons boere so gesog en in aanvraag in verskeie ander lande. Dit is ironies dat soveel ander lande juis die waarde van ons boere besef in teenstelling met ‘n eie regering wat weinig, indien enige, positiwiteit teenoor ons boere openbaar.

Landbou gaan tans gebuk onder groot uitdagings en daar kan uiteraard redelik uitgebrei word oor die omvang van probleme wat die landbouer in vandag ervaar. Sonder om enige ander bedreiging te misken kan daar tog klem geplaas word op aspekte soos beleidsonsekerheid, veral ten opsigte van eiendomsreg, veiligheidstoestande – waar dit gaan oor die boere en hul werkers se veiligheid en ook oor die ekonomiese sabotasie deur die plundering van hul produkte. Dan natuurlik is daar ook die druk wat boere ekonomies ervaar en die onvermoë om droogtes en ander rampe in eie reg te kan oorbrug. Die hantering van wateraangeleenthede (in terme van beskikbaarheid sowel as kwaliteit) bly natuurlik ook een van die groot hekkies wat oorkom moet word.

Daar kan lank en omvangryk uitgebrei word oor die somtotaal van onsekerhede wat die boer daagliks moet bestuur. So besef ons as landbouers dat daar in die groter prentjie in Suid-Afrika op vele ander terreine ook soortgelyke en selfs erger bedreigings ervaar word. Dit laat ons met die keuse óf ons gaan berus by al hierdie skeefloop scenarios en óf ons skouer aan die wiel gaan sit ten einde ‘n beter toekoms te skep. TLU SA het laasgenoemde gekies!

Daar moet gefokus bepaal word wat daardie ononderhandelbare aspekte is wat geïmplementeer moet word om seker te maak dat daar opbouend en kreatief gewerk word vir die toekoms. Vir TLU SA is ons geloof in God Drie-enig, soos geopenbaar in Sy Woord, die Bybel, ononderhandelbaar. Daaruit kry ons juis die kultuuropdrag en dit is ‘n positiewe opdrag. Op hierdie fondament word daar deurlopend gepoog om geleenthede te ontgin in belang van die lede.

Om volhoubaar te boer is en bly ons uitdaging. Dit is in belang van Suid-Afrika en elkeen van die voedselverbruikers. Daarom is dit nodig dat  daar ‘n stewige brug na die verbruikers gebou moet word. Met ongeveer 28 000 kommersiële boere wat voedsel produseer vir ongeveer 55 miljoen mense, waarvan 67% verstedelik is, beteken dit dat elke boer vir ongeveer 1960 mense van kos moet voorsien. Gegewe die feit dat Suid-Afrika ‘n marginale landbouland is in vergeleke met ander lande is dit ‘n merkwaardige prestasie. Dit is vir die verbruikers van lewensbelang dat kommersiële boere in produksie gehou moet word. Wat dit vir ‘n land beteken sal eers werklik na waarde geskat word wanneer daardie vermoë nie meer bestaan nie. Daarom kan verbruikers hulle gewig ook kom ingooi by TLU SA om te help met kennis en ook wringkrag ten einde seker te maak dat ons voedselmandjie ongeskonde in plek gehou sal word.

Van TLU SA se kant af word daar deurlopend gepoog om die beste kundigheid en kennis te versamel om die boer te help in die keuses wat hy maak om winsgewend in produksie te bly.  In dié verband word daar nasionaal en internasionaal geskakel met verskeie rolspelers om seker te maak dat lede ingelig word oor bv die jongste tegnologieë wat in landbou aangewend kan word.

TLU SA is hier om te bly en is deurlopend op soek na oplossings om te verseker dat die beste bate wat die land kan hê, naamlik ‘n produserende boer, in veiligheid en volhoubaar kan voortgaan op voedsel te verbou. Die hele waardeketting is afhanklik van die voortbestaan van die produserende boer. TLU SA se bydrae tot daardie bron van lewe kan op geen wyse gering geskat word nie. U kan elkeen deel word van hierdie positiewe soeke na ‘n beter toekoms vir Suid-Afrika en al sy inwoners deur as vriend van TLU SA te kom inskakel.

TLU SA het nie net ‘n uitstalling by Sakeliga KragDag 2019, wat van 8 tot 10 Augustus plaasvind nie, die KragDag landbou sub-ekspo word in samewerking met TLU SA aangebied.

Gesels saam:

Ons ontvang graag jou kommentaar op hierdie artikel (Gaan na Leave a Comment hieronder). Gebruik ook gerus ons GespreksForum om ‘n gesprek aan die gang te sit deur jou vrae, wenke en insette met die KragDag gemeenskap te deel.

——————————————

Help ons asseblief om hoë gehalte artikels te verseker deur hieronder aan te dui hoeveel sterre jy vir hierdie artikel sou toeken.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Bennie van Zyl
  • Bennie van Zyl
  • Hoofbestuurder TLU SA

    012 804 8031 - Kantoor nommer

Leave a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui