Het ons krag vir 2023?

Die jaar het weggetrek soos altyd, of het dit? Die ANC lewer vroeg-vroeg elke jaar tydens hul verjaardagfeesvieringe ʼn standpuntvoordrag. Dit is vanjaar op 8 Januarie deur Cyril Ramaphosa gelewer. Die voordrag is inderdaad ʼn beleidsdokument waarbinne daar breedweg beleidsrigtings en standpunte beklemtoon word. ʼn Dokument hieroor is na afloop van die konferensie deur die ANC se uitvoerende komitee opgestel.

Daar kan nie ligtelik met die dokument omgegaan word nie.  Op die pad vorentoe sal die ANC ʼn imbizo (volksvergadering) hou waar die dokument deurtrap en verfyn gaan word waarna die regering (lees ANC) ook ʼn imbizo gaan hou om dan as regering inhoud daaraan te gee.  Dit alles as voorloper van die staatsrede waar Cyril Ramaphosa die koers wat die ANC-regering gaan inslaan, sal beklemtoon en toelig.

Daar is opnuut, soos verlede jaar, uiteenlopende beloftes gemaak. Werksgeleenthede gaan op groot skaal geskep word. ʼn Groeiende ekonomie is ons voorland, en dan gaan daar daadwerklik ʼn einde aan beurtkrag gebring word. Ons gaan groot infrastruktuurontwikkeling en -instandhouding beleef.  Misdaad en korrupsie gaan, as ʼn mens mooi geluister het, in hierdie jaar ʼn hele ommekeer beleef. Dienslewering op alle vlakke gaan ook drasties verbeter.

Die aankondigings klink bekend en dit is by herhaling in die verlede ook gehoor. Suid-Afrika se werklikheid is dat ons oor die jare ongelukkig die teendeel ervaar het en hierdie “belofte-omgewings” het inderdaad jaar vir jaar versleg.

Die vraag moet soos in die verlede opnuut gevra word: “En wie gaan dit doen?” Die kundigheid by daardie instellings wat tradisioneel ondersteunend tot dienslewering bygedra het om Suid-Afrika se ekonomie te help groei, is as gevolg van die ANC se beleid van kaderontplooiing en SEB (Swart Ekonomiese Bemagtiging) grootliks vernietig. ʼn Beleid van transformasie met al sy fasette, wat aspekte soos onteiening sonder vergoeding insluit, skep deurlopend net te veel onsekerheid wat veroorsaak dat daar hoegenaamd nie voldoende beleggings in die landbou-omgewing gemaak word nie.

Hierdie is ons werklikheid indien ons gaan skik en ons aanvaar maar net wat die ANC genereer.

Vir Christene wat elke dag leef met die wete dat ons ʼn kultuuropdrag uit die Woord ontvang het, naamlik om te bewaak en te bewerk, kom daar ʼn heerlike verantwoordelikheid na vore. Ons weet dat ons taak is om vir die toekoms te skep – iets is wat kultureel in ons lewens en wêreldbeskouing ingebed is.

Daar gaan in 2023 baie geleenthede wees waar ons onsself beter kan toerus om wel ʼn positiewe en opbouende verskil te maak. Diegene wat geleenthede gaan aangryp en streef na uitnemendheid is die wat aan die einde van ʼn jaar positief en met dankbaarheid sal kan terugkyk oor wat alles in daardie jaar vermag is.

Daarom mag ons nie toelaat dat die ANC se mislukkende beleid en die toepassing daarvan ons toekomsverwagting van ons steel nie. Ons kan maklik ʼn persepsie ontwikkel dat dit wat die ANC in denke en toepassing genereer ook maar die land se denke en toepassing moet wees. Daar is egter gewis ʼn beter lewe wat ons kan ontgin en uitleef – nou reeds al tydens die ANC se regering, maar ook daarna.

Wanneer ons dan vir mekaar vra of ons krag het vir 2023, kan daar op velerlei maniere na die vraag gekyk word. Eerstens sal die meeste van ons se gedagtes noodwendig aan ʼn falende Eskom dink en billikerwys wonder hoe kragvoorsiening in 2023 gaan ontsluit. Vir besighede om meer produktief te kan wees is dit is ‘n gegewe dat, ten einde meer stabiele krag te kan ervaar, heelwat aandag vir oplossings aan hierdie soort krag geskenk sal word. Dit is dán wanneer daar groot waardering is vir inisiatiewe soos KragDag wat reeds oor tyd begin het om alternatiewe moontlikhede te help ontgin waarop ons almal kan kapitaliseer. Son SA – wat juis sy ontstaan te danke het aan die laaste KragDag wat op Diamantvallei gehou is – is ook daarmee besig en bied vroeg in Maart ʼn konferensie aan wat ook verdere moontlikhede kan help ontsluit. Hierdie soort krag is noodsaaklik vir ons ekonomie om te kan funksioneer. Daarom is dit belangrik dat elkeen sal besef dat ons almal skouer aan hierdie wiel sal móét sit omdat die regering, met sy kaderontplooiing en SEB, se inmenging vierkantig in die pad staan van enige moontlike sukses vir Eskom.

Dit is egter noodsaaklik om ook ʼn oomblik stil te staan by ʼn ander soort krag wat méér belangrik is vir die jaar wat voorlê. Dit is ‘n inherente krag – ons geesteskrag, ons geloofskrag. Om seker te maak dat ons oor hierdie krag beskik, moet ons onsself met die wapenrusting van God toerus. Só ʼn mondering sal ons vir enige stryd toerus. Hieruit sal ons die krag vind om te kan volhard, ons sal die nodige wysheid ontvang om die regte besluite te neem en dan… die belangrikste, om telkens vir enige sukses die eer aan God te gee. Dit is dán wanneer ons die kultuuropdrag wat ons daagliks uitleef, naamlik om te bewaak en te bewerk, die regte inhoud gee. Mag ons in 2023 oplossings vir ons kragprobleme vind deur met die regte inherente krag hierdie jaar aan te pak.

5.00 avg. rating (94% score) - 1 vote
Bennie van Zyl
  • Bennie van Zyl
  • Hoofbestuurder TLU SA

    012 804 8031 - Kantoor nommer

Leave a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui