Onderwys wat na 20 jaar nog steeds vrug dra

Hoe skep ‘n mens ‘n toekomsverwagting na ‘n verloop van so lank as twintig jaar al is die huidige omstandighede nie gunstig is nie?

Om enkele ongunstige faktore te noem… ons huidige Suid-Afrikaanse onderwysstelsel word gekritiseer omdat die Suid-Afrikaanse ekonomie  in terme van globale mededingendheid in 2016-17  126ste op die ranglys van 138 lande was. (sien https://educonnect.co.za/the-issues-with-south-africas-education-system/) Dit is volgens die World Economic Forum 2016–17 Global Competitiveness Report. As bevestiging van hierdie statistiek dien die feit dat 51% van die studente nie hulle 4 jaar kursus in 6 jaar by die Stellenbosch Universiteit voltooi het nie. (sien https://africacheck.org/factsheets/factsheet-many-south-african-students-graduate/) Morris, die  hoof van die Institute of Race Relations (IRR ) meen dat die Suid-Afrikaanse gebrekkige onderwys-stelsel die grootste faktor is vir werkloosheid, armoede en gebrek aan sosio-ekonomiese groei. Net minder as die helfte van kinders wat in Graad 1 begin, voltooi uiteindelik Graad 12.

Slegs 4% van matrikulante kry werk, terwyl 600 000 studente met grade nie werk kry nie. Met ‘n 27,5% werkloosheid in ons land is dit verstaanbaar dat Dr. Frans Cronje (IRR) voorspel dat die meeste mense in die jaar 2030 in plakkerskampe sal moet woon. Tog is daar vir ouers hoop om hierdie statistieke te kan omdraai indien daar ‘n bereidheid is om in moeilike tye te leer en om kennis in te win oor die toekoms. ‘n Klein verandering in gesindheid kan groot impak hê op gesinne. Kyk gerus die You Tube Video van Dr Frans Cronje 2030.

‘n Paar maande gelede is dit op my hart gelê dat ek my moet besig hou met sake wat my kleinkinders se toekoms selfs oor 20 jaar kan beïnvloed, en het ek daardeur ‘n nuwe inspirasie en tweede asem gekry vir my lewenstaak hier op aarde. Skielik het ek ‘n duidelik visie gekry vir ‘n vars, omvattende plan om nie net myself te dupliseer nie, maar om die onderwyskrisis aan te spreek en om die land te help herbou deur die heropvoeding van mense.

As ek na die woorde van Derek Prince luister, wat sê: “Corruption is irreversible” dan dink ek: Dalk is die plan van opbou eers regtig ‘n behoefte wanneer nog meer verval sigbaar is en passiewe landsburgers genoeg verwoesting gesmaak het.

Sedert 2004 is ek besig om ouers bewus te maak van die realiteite wat Noag genoop het om ‘n ark te bou. Ouers moet gehelp word om te voorkom dat kinders geskaad word deur ‘n afbrekende omgewing, want dít kan ‘n kind permanent in ‘n verkeerde rigting instuur.

Die aanslag op beskikbaarheid van water, kragvoorsiening, sekuriteit en mediese sorg dwing gesinne tot alternatiewe en kreatiewe oplossings.  Wanneer ouers egter gekonfronteer word met ‘n bedreiging van hulle kinders se veiligheid, gebrek aan geleenthede in onderwys of net bloot swak onderwys, lei dit tot ‘n gevoel van absolute hopeloosheid en ontnugtering.

Ouers kan hulle huishoudings egter só inrig dat die volgende geslag toegerus word om te kan oorleef.  Navorsing bewys dat, al het ons nog altyd geglo dat IK (intelligensie kwosiënt), rapportsimbole en talente faktore is wat sukses bepaal, weet ons dat dit nie die deurslaggewende en bepalende faktore is om sukses te behaal nie. Veerkragtigheid(resilience), uithouvermoë en geesdrif (passion) van ‘n persoon speel inderdaad ‘n baie groter rol. Hierdie waarneming word deur Angela Duckworth aangespreek in haar boek: Grit; Why passion and resilience are the secrets to success. Vince Lombardi steun die gedagte met sy stelling: “The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not lack of knowledge, but rather a lack of will.”

Bob Deutsch, met ‘n PhD in kognitiewe neuro-wetenskap het ‘n unieke perspektief oor die rol wat “grit”, (deursettingsvermoë) in ons lewe speel. Hy stel dat statisties is die verdeling tussen mense met “grit” en die wat nie “grit” het nie min of meer helfde-helfde. Van die helfde wat nie deursettingsvermoë het nie, kan 80% dit aanleer deur aan die regte tipe opleiding, praktyke en kundigheid blootgestel te word. “Grit” bestaan uit vier komponente naamlik Guts (durf),  resilience (veerkragtigheid), tenacity (deursettingsvermoë) en ook inisiatief.

Dis is onder die tema van inisiatief wat ek ouers wil aanmoedig om hulle kinders se harte te beskerm. Dit is bewys dat hoe beter ‘n kind se hart of sy persoon beskerm is, hoe meer vrymoedigheid het die kind om uit te reik na ander, hoe meer is die kind in staat om empatie te betoon en is daar ‘n groter mate van emosionele veerkragtigheid. Van die sosiale vaardighede wat benodig word, is empatie sekerlik die belangrikste, maar tog word dit deur die mensdom as minderwaardig geag.  Empatie is ‘n vaardigheid wat aangeleer en ingeoefen kan word.

Die kind wie se “unieke persoon” nie skade gely het nie, is meer kreatief en innoverend en het nie ‘n vrees vir mislukking nie – in teenstelling met ‘n persoon wat altyd moet waak teen gevoelens van verwerping en belewing van mislukking.

Die hoofdoel van die ouer of enige opvoeder is om die kind se weerlose menswees te beskerm, sodat die kind nie trauma beleef nie. Indien daar wel sulke belewenisse is, is die persoon se vrymoedigheid geknak en kan dit snellers (triggers) word vir negatiwiteit in enige toekomstige verhoudinge, maar ook tydens die interaksie met mense en met take.  Dit dra dan outomaties by tot die student se prestasie, sy belewenis van sukses in die arbeidsmark en deursettingsvermoë in moeilike omstandighede.

Wat is die antwoord?

Ouers moet verstaan dat wanneer hulle die taak van onderwys tesame met die taak van opvoeding op hulself neem, sal hulle al meer tot die besef kom hoe eenvoudig die taak eintlik is.  Die Dynamis Instituut omskryf hierdie benadering as ‘Uncapped Education’ of Oningeperkte Onderwys.

Ouers kan wettiglik, (sien The Schools Act, 84 of 1996, section 51 (unrevised) and The Children’s Act, 38 of 2005) in belang van hulle kinders optree deur aanpassings te maak in terme van die benadering en filosofie van opvoeding sodat die kinders gunstiger daarop kan reageer en leer.  Ouers leer ook hulle kinders beter ken in só ‘n leersituasie. ‘n Unieke groeiprogram kan gebruik word om veerkragtigheid en deursettingsvermoë van jongs af in te bou.  In die assessering van so ‘n leerprogram is daar nie formele toetse wat die kind soos ‘n mislukking laat voel nie.  Daar is eerder ‘n fokus op dit wat wel geleer is en hoe dit in verhouding staan met die huidige konteks van die lewe, asook die toepasbaarheid van die vaardighede en die kennis.

Dit is so dat die wêreld-ekonomie mense betaal vir wat hulle kan doen met die kennis wat hulle opgedoen het (Andrea Schleicher, 2014). Kurrikulum-aanpassings kan gemaak word sodat kinders nie net fokus op byvoorbeeld “the 3R’s”(reading, writing and arithmatic) nie, maar dat ook gefokus word op vakgebiede wat unieke geleenthede reeds vanaf ‘n jong ouderdom oopmaak. Werksplasing en praktiese blootstelling kan van ‘n baie jonger ouderdom af plaasvind. Ek sê al jare vir ouers dat as hulle kinders op 14 nog nie ‘n werk of ‘n besigheid het nie, dan is die kans skraal is dat hulle in die toekoms ‘n werk in die land gaan hê.

Indien ouers hierdie beginsel verstaan, word kinders se sterk punte (rou materiaal) vroeër ontdek asook die areas wat nog moet groei. Dan kan die kind begelei word om meer holisties te groei in ‘n uitdagende arbeidsmark.

Ouers kan die taak self aanpak en is Goddelik toegerus daarvoor.

Ouers wat dit nie glo nie, kan gerus self-ondersoek doen.  Miskien sal hulle agterkom dat hulle self ‘n knou weg het van die vorige onderwysstelsel of opvoedingsmodel.

Daar ís hoop en ‘n toekomsverwagting vir gesinne – dink net nuut oor hoe u u kinders toerus daarvoor!

Kom luister gratis na Martie du Plessis se aanbieding, “Onderwys wat na 20 jaar nog vrug dra”, tydens Sakeliga KragDag 2019 op Saterdag 10 Augustus tussen 11:30 en 12:05 in die Raadsaal op die KragDagterrein.

Gesels saam:

Ons ontvang graag jou kommentaar op hierdie artikel (Gaan na Leave a Comment hieronder). Gebruik ook gerus ons GespreksForum om ‘n gesprek aan die gang te sit deur jou vrae, wenke en insette met die KragDag gemeenskap te deel.

——————————————

Help ons asseblief om hoë gehalte artikels te verseker deur hieronder aan te dui hoeveel sterre jy vir hierdie artikel sou toeken.

4.00 avg. rating (83% score) - 2 votes
Martie du Plessis - Dynamis Instituut
  • Martie du Plessis - Dynamis Instituut

Leave a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui