‘n Terugblik en goeie wense vir 2023 vanaf TLU SA

Die jaar snel met ‘n spoed ten einde met al die werksaamhede wat plaasgevind het. Inderdaad het ons die jaar gepoog om te leer hoe doen mens dit mét elektriese krag, maar ongelukkig ook sónder krag wanneer daar na die voorsiening van Eskom-krag verwys word. Hoe volhoubaar hierdie praktyk van kraglewering vir besighede is om sinvol hulle aktiwiteite uit te voer en in die proses ook te poog om wins te maak is natuurlik ‘n ope vraag. Gewis kan dit nie so voortgaan nie. Ons moet waak daarteen om dit, soos met so baie ander aspekte, as die norm te aanvaar, met die probleem verlief te neem en dit dan te “bestuur” asof dit die nuwe norm geword het.

Suid-Afrika is gewis vasgevang in uiters onrealistiese werklikhede. Só byvoorbeeld sal die minister van Arbeid, mnr TW Nxesi, bevestig dat die transformasiebeleid met gepaardgaande wetgewing om dit te versterk hier is om te bly. Dan, daarteenoor, op dieselfde dag, ‘n versugting van Eskom dat die personeel wat deur transformasie afgelê is moet terugkeer na Eskom sodat hulle weer die nodige kundigheid kan verkry om Eskom te red. Hierdie diskoers bevestig die soort beleidsomgewing waarheen die ANC Suid-Afrika tans neem.

Verskeie organisasies is almal besig om ‘n sinvolle bydrae te probeer lewer om ‘n toekoms te skep ten spyte van die werklikhede waarmee ons daagliks te doen kry. Daarvoor is daar groot dankbaarheid. Dit is belangrik dat hierdie onderskeie pogings belyn moet wees en tesame die nodige wringkrag moet verskaf ten einde die regte uitkomste te bereik.  Dat ‘n sinvolle toekoms gewis nie in die hande van die huidige regeringsbeleid gevind kan word nie raak by die dag al hoe meer duidelik.

Dat ons die nodige kraglewering benodig om al die wiele te laat draai om ekonomiese sukses te bereik is ‘n gegewe. Die sosio-maatskaplike werklikhede van Suid-Afrika is aanmekaar besig om te versleg soos gesien kan word met die jaarlikse styging in werkloosheid en die gepaardgaande armoede wat  in praktyk ‘n tydbom is wat wag om te ontplof. Honger mense vra nie baie vrae nie, maar gaan haal kos! Dit onder andere veroorsaak dat misdaad hand uitruk. Die staat se pogings om dit te hanteer is betreurenswaardig. Ons ekonomie moet groei  om sodoende die nodige kapasiteit te skep ten einde werksgeleenthede daar te stel. Die werklikheid is dat die huidige beleidsomgewing op geen wyse die nodige vertroue inboesem sodat beleggers graag onbevange hul kapitaal in ons ekonomiese werklikheid voldoende wil vas belê nie. Ekonomiese groei, soos wat dit tans gaan, kan dus op ons mae geskryf en afgevee word.

Binne hierdie deurmekaar wêreld moet ons telkens keuses maak oor die toekoms. Vir ons as Christene is dit ‘n gegewe dat ons dit doen in terme van ons kultuuropdrag soos ontvang vanuit die Woord van God naamlik, om te bewaar en te bewerk. Dit bring ‘n heerlike verantwoordelikheid op elkeen van ons, want gegewe ons afhanklikheid van God plaas dit ons in ‘n posisie om werklik ‘n verskil te maak. Met die regte ingesteldheid en toekomsgerigtheid moet ons seker maak dat ons nie daarin verval om maar die mislukkings wat ons daagliks ervaar te “bestuur” nie. In ‘n skeppende benadering moet ons werk om môre ‘n beter dag te maak.

Die vraag wat tereg gevra kan word is: Indien ons op geen wyse sukses kan bereik met ons ekonomiese prosesse sonder elektrisiteit nie, hóé kan ons verwag om sukses te bereik indien ons nie die innerlike krag vanuit ons geloofsbegronding koester en benut nie? Waar ons nou in ‘n feestyd inbeweeg is dit juis ‘n tyd is waar familie en geliefdes beplan om bymekaar te wees om die vrede wat die Kerstyd vir elkeen van ons bring saam te kan ervaar. Mag ons in die verband ‘n waarlike Christusfees ervaar met die oog gerig op God wat in beheer was, steeds is en ook sal wees. Mag ons die innerlike vrede, vreugde en krag wat ons slegs van God kan ontvang uitleef om alle dank en erkenning aan Hom te gee.

Die jaar 2023 lê voor die deur wat opnuut verskeie uitdagings vir ons gaan bring. Konstruktiewe beplanning en hande vat om die regte redes sal bydraend wees om sukses in die nuwe jaar te bereik. Mag elkeen se beplanning in die nuwe jaar baie suksesvol wees en mag dit waarvoor beplan is die nodige verskil maak.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Bennie van Zyl
  • Bennie van Zyl
  • Hoofbestuurder TLU SA

    012 804 8031 - Kantoor nommer

Leave a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui