Besigheidsafrigting as teenvoeter vir die militêr-ekonomiese pandemie.

Die waarde van Besigheidsafrigting in onsekere tye

Die invloed van Covid-19, ‘n dreigende oorlog, stygings in brandstof- en kommoditeitspryse, tesame met die normale bedryfsuitdagings van ‘n besigheid, noodsaak ons om die toepaslikheid van besigheidsafrigting van nader te beskou. Waarom is besigheidsafrigting juis noú, maar so ook vir die toekoms, belangrik? Om die vraag te kan antwoord moet ons ‘n tree terug gee ten einde ondersoek in te stel na die wat en die hoe van hierdie wetenskap.

Besigheidsafrigting kan jou op die volgende vyf wyses van hulp wees:

 1. Verkryging en keuring van besigheidsleidrade

‘n Besigheidsafrigter kan leiding gee met betrekking tot tegnieke wat beter gehalte leidrade verskaf. Indien jy nie vertroud is met sosiale media, telebemarking, en ander wyses van kliënteverkryging nie, kan samewerking met ‘n Besigheidsafrigter, wat goed hierin onderlê is, baie tyd en geld bespaar. Sou jy dus op soek wees na nuwe kliënte, kwaliteit kliënteskakeling, asook maniere om vir voornemende kopers meer relevant te wees, sal jy baat vind by die dienste van ‘n Besigheidsafrigter.

 1. Implementering van sisteme

Besigheidsafrigting is ‘n sistematiese proses wat daarop gerig is om jou kort, medium en langtermyn doelwitte te verwesenlik. Ten einde ‘n standhoudende onderneming te bedryf, is daar nie net ‘n visie nodig nie. ‘n Besigheidsplan wat die raamwerk bepaal waarbinne jou onderneming gebou moet word, is net so belangrik. Dit is as’t ware die padkaart vir die jare vorentoe. Om kliënte te lok is maklik as jy goed-opgeleide personeel het. Hulle moet egter dieselfde waardestelsel uitleef en ‘n gemeenskaplike besigheidsdoelwit voor oë hê. Die toevoeging van nuwe kliënte op ‘n sistematiese wyse, tot voordeel van beide die werkgewer en werknemer, val binne die bestek van ‘n Besigheidafrigter.

 1. Verhoogde Bemarkingstrog

Elke maatskappy, in besonder ontwikkelende ondernemings, is uitermate afhanklik van ‘n bemarkingstrog. So ‘n bemarkingstrog sal ‘n gesonde hoeveelheid leidrade, wat bereid sal wees om betalende kliënte te word, tot gevolg hê. Dit spreek dus vanself dat ‘n Besigheidsafrigter jou sal kan adviseer oor die mees toepaslike bemarkingstrog-tegnieke en wat die mees winsgewende en volhoubare verkoopsprosesse is.

 1. Leidraadontwikkeling

‘n Besigheidsafrigter kan jou onderneming behulpsaam wees in die evaluering van die mees gepaste leidraadontwikkelingstrategiëe asook met die kwaliteit van elke potensiële kliënt. Met hierdie proses agter die blad, kan jou verkoopspersoneel daarop fokus om gekwalifiseerde leidrade in betaalde kliënte om te skakel. Met goed-opgeleide personeel wie elk ‘n navolgenswaardige reputasie nastreef, behoort dit kinderspeletjies te wees om nuwe kliënte te werf. Hierdie is ‘n voorvereiste om langtermyn groei vir jou onderneming te bewerkstellig.

 1. Verhoogde wins

‘n Verhoogde winsmarge sal net soveel makliker wees met die gebruik van die vele stategieë en dienste wat die Besigheidsafrigter in sy mou het. Voortvloeiend hieruit behoort daar dan ook meer fondse beskikbaar te wees om op ander elemente van die besigheid te spandeer. ‘n Gesoute Besigheidsafrigter sal gevolglik ‘n deeglike ondesoek kan instel na die geldende finansiële status, spanderingspatrone en besparingsmoontlikhede.

‘n Besigheidsafrigter?

Die nood het dalk gedruk… miskien het jy ‘n visie of ‘n kindertydse droom gehad… of, moontlik was daar ‘n nodige verandering van omgewing of omstandighede. Jy het dalk op ‘n keer jou besigheidsidee met die manne om die braaivleisvuur bespreek, miskien selfs met ‘n belegger. En… ja nee, almal was dit eens. Die tyd was reg en jy het toe met jou besigheid begin.

Vuur en vlam sit jy skouer aan die wiel…

Toe slaan beurtkrag toe. Geen probleem nie. Jy was mos by KragDag en het gou ‘n kragopwekkertjie aangeskaf. Skaars was jy deur jou eerste tenk diesel of die land word tot stilstand geruk met inperkings. Maar, ‘n boer maak ‘n plan en jy raak kreatief met Zoom-vergaderings. Jy ontsmet, skep ‘n tuiskantoor… en jy praat nie van die gewigstoename, perfek gemanikuurde grasperk en ontwrigtende skool op afwisselende dae nie. Pas het jy aan die nuwe normaal gewoond geraak, toe bring Poetin Covid tot ‘n einde met hoër brandstofpryse en die gepaardgaande algemene prysstygings wat jou in sy volle felheid tref.

Die vraag is nou: Gegewe bogenoemde situasie, die geld wat jy in jou onderneming bestee het en die besigheid wat jý tot stand gebring het – waarom sal jy ‘n “buitestaander” se hulp benodig?

Besigheidsbeplanning, organisasie-ontwikkeling en doelwitstelling is sleutel-elemente in die arsenaal van die Besigheidsafrigter. Verder tree so ‘n persoon as ‘n objektiewe party tot die onderneming toe. Bo en behalwe strategiese beplanning  is die Besigheidsafrigter ook betrokke by strategieë wat gerig word op verhoogde verkope, winsgewendheid en die ontwikkeling van nuwe markte.

In gevalle waar ‘n maatskappy nie by magte is om ‘n aangeleentheid self aan te spreek nie, is die ekspert-opinie van ‘n Besigheidsafrigter onontbeerlik. Hy kan ook ‘n bydrae lewer tot die ontwikkeling van ‘n besigheidstrategie, ‘n visie asook finansiële stelsels terwyl besigheidseienaars verantwoordbaar gehou word vir die implementering en uitvoering daarvan.

Is daar ooit ‘n regte tyd vir besigheidsafrigting?

Besigheidsafrigting is tans krities belangrik om ‘n verskeidenheid van redes:

 • Strategieë

Klein sakeondernemings is voortdurend op die uitkyk na nuwe strategieë om hulle markaandeel te vergroot en sodoende hulle inkomste te verhoog.  Dit mag dalk blyk dat daar met die internet ‘n onbeperkte hoeveelhede potensiële kliënte bereik kan word. As dit egter nie na behore gedoen word nie, is dit geld in die water. Dit sal dus gerade wees om die kundigheid van ‘n besigheidsafrigter te gebruik ten einde potensiële kliënte in betalende kliënte te omskep.

 • Besigheidsverhoudinge

Jou konkurrente slaap nie – hoe kan jy? ‘n Bedrewe Besigheidsafrigter kan jou help om jou verkope te verhoog, nuwe kliënte te werf en sodoende jou opbrengs op jou belegging te verhoog. Die basis van voorgenoemde is dat dit van kardinale belang is dat jy die langtermyn verhoudinge met lojale kliënte sal verstaan. Jou Besigheidsafrigter kan jou hiermee help deur die aanwending van tegnieke in markontginning en verkoops-omkeerstrategieë. Goeie kliënte is nie net betalers wat jou produkte en dienste koop nie, maar hulle is ook diegene wat jou onderneming met entoesiasme by ander promoveer.

 • Besigheidstendense

Entrepreneurskap en klein besighede het oor die laaste dekade ‘n al meer prominente rol begin speel. Die skrif is aan die muur dat dit in die toekoms in ‘n toenemende mate so sal wees. Daarom noop dit eienaars om meer van Besigheidsafrigters gebruik te maak ten einde langtermyn sukses te verseker. Die visie wat jy vir jou onderneming het moet aanpas by veranderende omstandighede. Produkontwikkeling is dalk nodig en tendense in bemarking mag verskuif. Werwing, keuring en plasing van personeel geskied op nuwe wyses, outomatisasie is dalk moontlik en buitelandse markte kan ontgin word. ‘n Legio ander intervensies kan moontlik wees onder die bekwame leiding van jou Besigheidsafrigter.

 • Uitbreiding

Dit is alom bekend dat geen afrigter sy atleet se wedloop vir hom hardloop nie. ‘n Besigheidsafrigter se ondervinding en perspektief sal daarom van hulp wees om die kompetisie te uitoorlê en die beste weergawe van jou onderneming aan die mark te bied.  Wanneer jy as entrepreneur jou onderneming vinnig moet laat groei en jy is onseker watter stap om volgende te neem, waar of hoe om finansiering te bekom, watter mark om na uit te brei, hoe om personeelvermindering te bestuur, hoe om sosiale media of tradisionele bemarkingsmetodes aan te wend of hoe om belastingaanspreeklikheid te verminder, dan kan jy grootliks baat vind by die aanmoediging van ‘n bedrewe Besigheidsafrigter.

Kortom: ‘n Besigheidsafrigter kan jou bystaan met besigheidsgroei ongeag die aard van die probleem.

Meer as ooit in die verlede, waar politici tans ‘n gesondheidspandemie vir ‘n potensiële militêr-ekonomiese pandemie veruil, is dit nodig om van die dienste van ‘n objektiewe buitestaander en afrigter gebruik te maak. Daar is geen kortpaaie as dit kom by jou onderneming se gesondheid en winsgewendheid nie. Jy as besigheidseienaar is die beste persoon om die visie van jou onderneming te beplan. Vir die praktiese vergestalting en implementering daarvan is die dienste van ‘n Besigheidsafrigter van groot belang.

Die belangrikheid van besigheidsafrigting in die hede lê gewoon opgesluit in die praktiese implementering van die langtermyndoelwitte. Daar moet na die fiksheid van die onderneming omgesien word ten einde só die resies, waarvan ons nou in die pylvak is, suksesvol deur te sien.

Vir meer inligting kontak Fergus Ferguson 082 653 4843 of fergus@fergusmor.co.za

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Fergus Ferguson
 • Fergus Ferguson
 • Fergus is 'n bestuursrekenmeester wat sy studies (B.Com Hons) gedurende die vroeë tagtigs aan die Noord-Wes Universiteit, destyds PU vir CHO,  voltooi het, en ‘n loopbaan as finansiële rekenmeester in die korporatiewe sektor in 1988 begin het. Hy is vining bevorder en is die geleentheid gebied om betrokke te raak in strategiese en korporatiewe bemarking vir Denel Informatics.

  In 1996 het behaal Fergus sy Meesters in Bedryfsleiding (MBL) graad aan die Universiteit van Suid-Afrika, waarna hy verantwoordelik aanvaar het vir GeoWorld (Pty) Ltd, ‘n maatskappy wat gespesialiseer het in die verspreiding van geografiese inligtings (GIS) sagteware in Afrika. In 2000 is GeoWorld geïnkorporeer in die Siltek Groep en het Fergus in tipiese entrepreneurstyl sy eie bestuurskonsultasie praktyk begin.  Ferguson Consulting (SA) (Pty) Ltd het nou saamgewerk met KPMG en SAB&T op verskeie projekte in die Landbou-, Vervaardigings-, Kleinhandel- en Opleidings-sektore.

  Spesifieke fokus areas sluit in:

  1. Strategiese Aanbiedinge: insluitend strategiese ontwikkeling, implementering en evaluerings-, en besigheidsanalise, hulpbron-vereiste bepaling en die verkryging van finansiering;
  2. Proses Diens Aanbiedinge: insluitend die optimisering van besigheidsprosesse, bestuur en statutêre nakoming van, asook beleids en prosedure ontwikkeling;
  3. Personeel Diensaanbiedinge: menslike hulpbron benuttings strategiëe en die ontwikkeling van gesonde leierskap met spesifieke verwysing na die ontwikkeling en bemagtiging van spanne; (Empowerment of Teams)
  4. Finansiële en Bestuursrekeningkunde bemeestering gekoppel aan produktiwiteits-aanwysers.
  5. Innovering en Verbeteringsaanbiedinge: uitdaging van ge-ykte en dikwels verouderde denkwyses en praktyke, insluitende veranderingsbestuur en besigheidsintelligensie.
  6. Besigheidsreddings, Besigheidsomkering- en optimisering, die implimetering van strategie deur middle van Besigheidsafrigting en Mentorskap.

  Fergus is tans die enigste konsessie-houer van beide ActionCOACH sowel as Gazelles in Suid-Afrika en een van slegs drie besigheids-afrigters wêreldwyd wat in beide mentorskole gekwalifiseer is en aldus kan fasiliteer. As ‘n gelisensieerde senior Besigheidsreddingspraktisyn by CIPC het hy ‘n indrukwekkende rekord by ABSA, STANDARDBANK en NEDBANK in die suksesvolle ommekeer en redding van gasvryheids-, konstruksie- en ontwikkelingsmaatskappye asook in die diens industrieë.

  Deur die kombinering van maatskappy-reddings en besigheidsafrigting verleen hy tegniese en strategiese hulp, en besigheidsadvies aan klein en medium grootte maatskappye sowel as korporatiewe kliënte. Fergus is passievol oor die ontwikkeling van entrepreneurs en die bemagtiging en maksimering van winsten einde die lewenstyl wat besigheidseienaars verdien, te verseker.

Leave a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui