Twee merkwaardige uitvindings

Twee uiteenlopende uitvindings word in hierdie artikel beskryf. Die een is baie oud en die ander nuut. Hierdie uitvindings het merkwaardige werklike en potensiële ooreenkomste wat hoop vir die toekoms gee.

Die alfabet

Die volgende aanhaling, soos op 20 Augustus 2022, is uit Wikipedia geneem: ”The history of the alphabet goes back to the consonantal writing system used for Semitic languages in the Levant in the 2nd millennium BCE. Most or nearly all alphabetic scripts used throughout the world today ultimately go back to this Semitic proto-alphabet. Its first origins can be traced back to a Proto-Sinaitic script developed in Ancient Egypt to represent the language of Semitic-speaking workers and slaves in Egypt.

Uit hierdie uittreksel kan interessante afleidings gemaak word. Die Egiptiese heersende orde van daardie tyd het reeds ‘n skrif gehad genaamd hiërogliewe, ‘n komplekse skrif wat uit ongeveer 1000 simbole bestaan het, en wat slegs deur enkeles in die samelewing bemeester is. Hierdie skrif het aan die heersende orde die vermoë gegee om skriftelik te kommunikeer, terwyl die werkers en slawe dit nie gehad het nie. Dit was ‘n essensiële komponent van mag wat die heersende orde oor die werkers en slawe gehad het.

Die ontwikkeling van die alfabet sou aan heelwat werkers en slawe die vermoë gee het om skriftelik te kon kommunikeer. Aangesien so ‘n uitvinding die werkers en slawe sou bemagtig, kan aanvaar word dat dit nie die goedkeuring van die heersende orde weggedra het nie. Net soos die uitvinding van die drukpers die mag van die pous tydens die reformasieondermyn het, het die uitvinding van die alfabet die mag van die antieke Farao ondermyn. Die alfabet moes ‘n fenominale invloed op die verloop van die geskiedenis gehad het.

Dis nie bekend deur wie die alfabet uitgevind is nie. In die Bybel lees ons net skielik in Deut. 6:9 “En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe.” As God so ‘n opdrag gee, impliseer dit dat geletterdheid algemeen onder die Israeliete van daardie tyd was.

Bitcoin

Van oudsher af was dit nie moontlik vir arm mense om hulle welvaart veilig te bewaar nie. Slegs die rykstes kon hulle goud en silver in kastele met soldate beskerm.

Sedert die 20ste eeu het ‘n geldstelsel ontstaan waar regerings aan reserwebanke ‘n monopolie op die skepping van geld gegee het. Banke moes ook by die staat registreer. As die regering besluit dat sekere mense nie meer hulle geld mag gebruik nie, word slegs die woord gespreek, en daardie mense se bankrekening word gevries. Dit het onlangs in Kanada gebeur met mense wat oor die maskermandaat gekla het.

Met geld wat eenvoudig gedruk kan word, koop nasionale state allerhande dinge. Sodra die nuwe geld in omloop kom, veroorsaak dit inflasie en word almal se welvaart minder. Op hierdie wyse kan regerings op indirekte wyse geld van hul burgery konfiskeer, selfs al sou dit in die vorm van kontant in ‘n kluis wees!

Tydens die finansiële krisis van 2008 het Bitcoin ontstaan. Die uitvinder is ‘n misterieuse Satoshi Nakomoto, wie se werklike indentiteit onbekend is. Indien die uitvinder ‘n individu sou wees, is dit uiters wys om onbekend te bly, aangesien so ‘n individu waarskynlik dieselfde behandeling sou kry as wat Julian Assange gekry het.

Bitcoin is ‘n tegnologie waardeur arm en ryk hulle welvaart veilig kan bewaar en waaroor die staat geen jurisdiksie het nie. As Bitcoin algemeen as ‘n vorm van geld aanvaar word, sal dit die staat se mag oor geld dramaties inperk. Dit sal nie meer moontlik wees om mense se rekeninge te vries of deur inflasie te konfiskeer nie. Hierdie uitvinding veroorsaak dus ‘n dramatiese inperking van die mag van die heersende orde wat waarskynlik ingrypende invloed op die geskiedenis sal hê.

Gevolgtrekking

Hierdie twee uitvindings het gemeenskaplike eienskappe. Eerstens is die uitvinder van beide uitvindings onbekend. Tweedens het die uitvinding van die alfabet die mag van die heersende orde ingeperk en aan gewone mense meer mag gegee. Bitcoin het die potensiaal om dieselfde te doen, maar die tyd sal leer of dit inderdaad die geval sal wees. Die ooreenkomste tussen Bitcoin en die alfabet gee egter hoop dat dit wel so sal kan wees.

5.00 avg. rating (94% score) - 1 vote
Bouwe van der Eems
  • Bouwe van der Eems
  • Bouwe van der Eems en sy vrou Debbie het hulle 5 kinders tuis opgevoed sedert 2000. In 2002 het hy betrokke geraak by tuisonderwysorganisasies toe hy trustee geword het van die Pestalozzi Trust, ‘n regsfonds vir tuisonderwys.
    In 2011 het hy en sy gesin die aanlyn platform SAHomeschoolers.Org gebou, met die doel om die beginpunt te wees vir almal wat belangstel in tuisonderwys en hulle deel te maak van die tuisonderwys ekostelsel. In 2013 het hulle in samewerking met KragDag begin om tuisonderwys ekspo’s te organiseer.
    Bouwe het ‘n MSC graad in elektroniese ingenieurswese by the Universiteit van Stellenbosch verwerf en is ’n geregistreerde professionele ingenieur. Hy speel ook die Franse Horing en is saam met sy kinders in die Bellville Hoër Simfoniese Blaasorkes. Hy en sy gesin woon in Kaapstad en hy is ook ‘n aktiewe lid van die plaaslik inwonersverenigings.

Leave a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui