TLU SA se Traumafonds

Die Suid-Afrikaanse landbou-omgewing gaan gebuk onder ‘n verskeidenheid uiteenlopende bedreigings.  In ‘n normale land sou mens dit kon ervaar dat die regering toesien dat hierdie bedreigings grootliks uit die weg geruim word, of dan, indien dit wel skade berokken aan die vermoë om kos te produseer, sal toetree om te stabiliseer. Dit is ongelukkig nie vandag in ons land die geval nie. Boere is grootliks op hulself aangewese om hul omgewings te stabiliseer en toe te sien dat hulle in produksie bly.

Die aard van ons bedreigings is uiteenlopend. Ons dink hier aan veiligheidstoestande wat nie net die plaasboer en sy werksmense met aanvalle bedreig nie, maar daar is ook die plundering van produkte op die plaas soos vee, graan, groente en selfs infrastruktuur. Die onaanvaarbare vlakke van werkloosheid in ons land is ook nie bevorderlik vir dié situasie nie. Honger mense word nie gestuit deur virusse, SAPD-lede of heinings nie – sulke mense gaan haal kos. Dit geskied natuurlik tot nadeel van die boer se winsgewendheid, maar ook tot nadeel van die volhoubare produksie van voedsel. Die trauma na ‘n plaasaanval is ingrypend op die slagoffers sowel as hulle naasbestaandes. Traumaberading is die aangewese ding om te help om die gevolge hiervan te probeer verwerk. Verskeie instansies het oor tyd reeds in dié verband ‘n bepaalde vermoë opgebou om die nodige bystand te lewer. Tans is daar ‘n poging, geïnisieer deur die Nederduits Hermormde Kerk, wat kyk of daar gesamentlik deur ‘n gekoördineerde poging, nie nog beter beslag gegee kan word aan die bestaande gefragmenteerde ondersteuning nie. In hierdie verband het TLU SA ‘n aantal trauma-ontlonters opgelei wat ook ‘n rol kan speel. TLU SA se Traumafonds se middele word dan ook hier beskikbaar gemaak as deel van die groter gekoödineerde poging.

Suid-Afrika is ‘n land met uiterste klimaatsomstandighede. Veranderlikes in hierdie verband is uitgebreid. So kan ‘n boer vir ‘n paar jaar gebuk gaan onder uiterste droë toestande, om net in die volgende jaar erge vloedskade te moet hanteer. Natuurkragte se impak is omvangryk. Die afgelope jaar het ‘n baie groot deel van die Vrystaat, sowel as dele in die Noordkaap en Noordwes gebuk gegaan onder hewige veldbrande. Sommige boere het alles verloor. TLU SA het die middele in ons Traumafonds beskikbaar gestel om daar te gaan help. Sekere dele van die land gaan reeds vir baie jare gebuk onder ‘n vernietigende droogte. Daar is  groot waardering vir al die rolspelers wat op verskeie maniere uitreik na dié gemeenskappe en wat na vermoë help wanneer dit moontlik is.  In dié verband het TLU SA, aansluitend tot ander rolspelers, vanuit sy Traumafonds gehelp met vragte voer. Verder is daar ook in die landelike gemeenskappe vir boere, sowel as vir hulle werkers, bydraes gemaak om kos op die tafels te plaas. Die nood is egter so groot en mens besef dat hierdie bydraes eintlik net ‘n druppel in die emmer is.

As gekyk word na die kollektiewe bedreigings wat die hoof gebied moet word, maar ook alles wat bydra tot die hopelose omstandighede, dan raak dinge vir baie boere soms te veel. In dié verband het ons ook uitgereik na die onderskeie kerke, sowel as ons boereverenigings, om daar op grondvlak  mekaar se hoeders te wees. Wanneer daar bespeur word dat ‘n bepaalde boer in ‘n depressie ingaan oor húlle werklikhede, dan is dit uiters noodsaaklik dat alles moontlik gedoen word om vir daardie persoon weer hoop op en vertroue in die toekoms te gee.

Hoe werk die Traumafonds van TLU SA? Die fonds is geregistreer as ‘n Art 18A-instelling waarby donateurs bydraes kan maak om dan só ‘n belastingvoordeel deur die maak van ‘n skenking te verkry. Die fonds word jaarliks deur ons ekterne ouditeure geoudit en enige donateur is enige tyd welkom om na die state te kom kyk. Die wet maak wel voorsiening dat ‘n administratiewe fooi vanuit donasies teruggehou kan word. Vir TLU SA is dit egter ‘n beginselsaak dat ál die fondse wat bygedra word vollédig aangewend sal word om nodige bystand te verskaf.  TLU SA hou geen geld vir enige rede terug nie. Die volledige bedrag wat in die Traumafonds gedeponeer is, word 100% geoormerk vir Traumaondersteuning. Ons beskou TLU SA slegs as die trustees van ander mense se geld en dit word ook so hanteer.

Daar is groot dankbaarheid vir diegene wat wel bereid is om die TLU SA Traumafonds te ondersteun.  Binne ons vermoë en oordeel word daar gepoog om die beskikbare middele tot die beste voordeel van daardie plase en hulle inwoners aan te wend, waar ons verneem het dat die nood die grootste is.  Enige donateur wat ‘n Art 18A-donasie wil maak kan met Ute van Wyk by fin@tlu.co.za kontak maak ten einde die nodige kwitansie te bekom.

2.00 avg. rating (64% score) - 1 vote
Bennie van Zyl
  • Bennie van Zyl
  • Hoofbestuurder TLU SA

    012 804 8031 - Kantoor nommer

Leave a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui