Presisie-optrede nodig in die tyd

Suid-Afrika gaan gebuk onder falende prosesse in vele opsigte.  In hóé ‘n mate die gevolge van “affirmative action” se prys te duur geword het om vooruitgang en groei te bewerkstellig, kan in vele opsigte beredeneer word. KragDag se organiseerders het verskeie jare gelede reeds raakgesien dat geen vooruitgang gewaarborg kan word as daar deurentyd vir die staat, as rolspeler, gewag moet word om die nodige infrastruktuur – veral dié ten opsigte van energieverskaffing – daar te stel nie.

Selfstandigheid om selfvoorsienend te word en om self die toekoms te ontgin is van kardinale belang.

Tegnologie het ‘n wesenlike omwenteling te weeg gebring en in feitlik elke sektor van die ekonomie het daar in die laaste aantal jare saakmakende veranderings na vore gekom. Wat energieverskaffing aanbetref, ervaar ons jaarliks by Kragdag hoe nuwe tegnologie alternatiewe bronne tot beskikking van verbruikers stel.

Landbou het gewis ook nie stilgestaan nie. Tegnologiese ontwikkeling het teweeg gebring dat daar al hoe meer na presisie-boerdery geneig word. Tans is daar ontwikkelinge aan die gang wat dit moontlik maak om uiteindelik die hele produksieproses van graanverbouing, vanuit ‘n kantoor met ‘n rekenaar uit te voer.  Die optimale benutting van grond as ‘n hulpbron word ook deesdae gedoen. Grondontledings skep die geleentheid vir die landbouer om vir elke deel van sy grond presies die regte hoeveelheid kunsmis in die regte verhouding toe te dien.  Kundige navorsing bring nou al beter keuses na vore om byvoorbeeld nie maksimum tonnemaat na te jaag nie, maar eerder om maksimale wins te verkry – iets wat uiteraard noodsaaklik is om van seker te maak dat daar volhoubaar geboer wil word.  Vir elke kommoditeit in boerdery het navorsing met die tyd beter opsies ontgin, wat aan boere beskikbaar gemaak is ten einde beste praktyke te kan toepas in ‘n land, wat inderdaad, breedweg as ‘n marginale landbou-land beskou word.  Dit het teweeg gebring dat Suid-Afrika se boere vandag as van die beste in die wêreld beskou word. Suid-Afrika is inderdaad een van min lande wat ‘n netto-uitvoerder van voedsel is.

TLU SA het verlede jaar dan ook ‘n landboukonferensie oor die Vierde Industriële Rewolusie in Israel gaan bywoon.  Kennis en kundigheid ís beskikbaar vir daardie boere wat toekomsgerig die verantwoordelikheid om boer te wees aanvaar. Daar is egter ‘n paar aspekte wat beklemtoon moet word wat bepalend is vir landbou vir die pad vorentoe:

  • Die beginsel van privaat besitreg is ononderhandelbaar. Dit dien as basis vir beleggingsvertroue te einde die grondslag te lê vir suksesvolle landboubeoefening.
  • Die markkragbeginsel is die enigste meganisme wat deurlopend evalueer of ‘n boer suksesvol is al dan nie. Dit is inderdaad nie enige iemand se keuse of hulle daardie beginsel aanvaar of nie. Die markkragbeginsel werk onverpoosd voort en doen sy siftingsproses.
  • ‘n Korrupsievrye regering wat sy grondwetlike verantwoordelikheid nakom om eerstens, na die veiligheid van die land se inwoners om te sien en dan ook, om deur middel van die beleidsomgewing ‘n gesonde en beleggersvriendelike omgewing te skep waarbinne persone graag ekonomies aktief sal wil raak.

Kragdag 2020 bied die geleentheid vir landbourolspelers om hulself te kom vergewis van die jongste tegnologie en navorsing wat vir die kleiner boere tot die heel groot kommersiële boere ‘n positiewe verskil te kan maak.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Bennie van Zyl
  • Bennie van Zyl
  • Hoofbestuurder TLU SA

    012 804 8031 - Kantoor nommer

Leave a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui