Doodspiraal van skoolstelsel

Die regering se grendelstaathantering van Covid-19 het die skoolstelsel in ‘n doodspiraal geplaas. Daar is minder onderwysers, omdat heelwat onderwysers gedurende die laaste jaar gesterf, afgetree, afgelê is of bedank het. Daar is minder klaskamers omdat honderde klaskamers tydens die grendelstaat afgebrand of geplunder is. Daar is begrotingbeperkings, aangesien die staat en privaatskole se finansies onder druk is. Terwyl die skoolstelsel krimp, bly die vraag na onderwys egter groei. Soos die krimpende skoolstelsel die groeiende hoeveelheid leerders probeer akkommodeer, daal die kwaliteit van staatsonderwys en frustreer toenemend onderwysers en leerders.

Die minister van onderwys het geen oortuigende plan om die groeiende gaping tussen vraag en aanbod in die onderwys te oorbrug nie. Die planne wat sy wel het, lyk meer soos surrealistiese drome. Terwyl daar nie genoeg kapasiteit is om graad 1’s te akkommodeer nie, word beplan om verpligte skoolbywoning uit te brei na graad R. Terwyl baie skole nie eens spoeltoilette het nie, word beplan om tablette in te voer.

Terwyl die skoolstelsel verval en die minister droom, moet ouers ‘n plan maak. Baie ouers het oplossings vir onderwys buite die skoolstelsel begin soek. Om die rede het nie-skool alternatiewe onderwys met ‘n kwantum sprong gegroei tydens die pandemie. Alternatiewe onderwys is enige vorm van onderwys wat nie staatskoolonderwys is nie. Dit sluit in tuisonderwys, ‘n verskeidenheid meer informele leersentrums wat heeltemal anders funksioneer as ‘n skool, sowel as privaatskole.

Vir baie ouers is dit nie moontlik om voltyds tuisonderwys te gee nie, bv. weens werksomstandighede of spesiale behoeftes van die kinders. Sulke ouers maak gebruik van die dienste van leersentrums.

Hierdie jaar fokus die Gauteng Alternatiewe Onderwys Ekspo daarop om ouers bloot te stel aan alternatiewe onderwysoplossings buite die staatonderwysstelsel. Tuisonderwys is ‘n prominente komponent van die ekspo, maar vanjaar is daar ook die geleentheid vir leersentrums en privaatskole om teenwoordig te wees. Hierbenewens word ook aanvullende leerhulpmiddels en ondersteuningsdienste en buitemuurste aktiwiteite in die alternatiewe onderwys realm ten toon gestel. Nog iets om na uit te sien by die ekspo is die uitstalling van ‘n verskeidenheid tersiêre opleidingsgeleenthede as alternatief tot die geykte staatsinstansies.

Alhoewel die skoolstelsel verval en onderwys buite die skoolstelsel eksponensieel groei, is die regulatoriese raamwerk vir onderwys in Suid-Afrika gebaseer op die aanname dat onderwys slegs moontlik is binne die skoolstelsel. Om die rede word wetswysigings oorweeg om tuisonderwys deel te maak van die skoolstelsel. Dit kan verwag word dat hierdie wetswysigings tot toenemende konflik tussen ouers en die staat gaan lei. Die Pestalozzi Trust gaan ook teenwoordig wees by die ekspo om besoekers in te lig oor die jongste ontwikkelings op die gebied.

Nadat al die ekspo’s verlede jaar gekanselleer is, is ons dankbaar dat ons hierdie jaar met omsigtigheid weer kan begin om ekspo’s aan te bied. Die Gauteng Alternatiewe Onderwys Ekspo, vind op 15 Mei 2021 in die Heartfelt-arena oorkant die Voortrekkermonumentterrein plaas en is die eerste ekspo wat weer aangebied kan word. Soos persele weer beskikbaar word sal die ekspo’s in die ander provinsies ook stap vir stap weer momentum kry.

Met hierdie ekspo’s word gepoog om ouers te bemagtig om onderwysoplossings te vind wat in die beste belang van hulle kinders se vorming, opvoeding en vaardigheidsontwikkeling is.

3.00 avg. rating (74% score) - 1 vote
Bouwe van der Eems
  • Bouwe van der Eems
  • Bouwe van der Eems en sy vrou Debbie het hulle 5 kinders tuis opgevoed sedert 2000. In 2002 het hy betrokke geraak by tuisonderwysorganisasies toe hy trustee geword het van die Pestalozzi Trust, ‘n regsfonds vir tuisonderwys.
    In 2011 het hy en sy gesin die aanlyn platform SAHomeschoolers.Org gebou, met die doel om die beginpunt te wees vir almal wat belangstel in tuisonderwys en hulle deel te maak van die tuisonderwys ekostelsel. In 2013 het hulle in samewerking met KragDag begin om tuisonderwys ekspo’s te organiseer.
    Bouwe het ‘n MSC graad in elektroniese ingenieurswese by the Universiteit van Stellenbosch verwerf en is ’n geregistreerde professionele ingenieur. Hy speel ook die Franse Horing en is saam met sy kinders in die Bellville Hoër Simfoniese Blaasorkes. Hy en sy gesin woon in Kaapstad en hy is ook ‘n aktiewe lid van die plaaslik inwonersverenigings.

Leave a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui