Hoe benut ons ons energie?

Sakeliga KragDag 2020 is in beplanning en almal is opgewonde oor hierdie geleentheid wat elke jaar vir ons soveel nuwe kennis na vore bring.  Maak ‘n dagboekaantekening van die datums 3 tot 5 Desember. Ons hoop dat ons weer, soos in die verlede, baie nuwe vriende sal maak.

Die landbou-afdeling van die KragDag ekspo bied natuurlik sy eie geleentheid om rondom landbousake meer inligting te bekom.

KragDag gaan inderdaad oor energie en die ekonomiese en korrekte aanwending daarvan.  Deesdae is ons land baie kwesbaar ten opsigte van die beskikbaarheid en betroubaarheid van kragvoorsiening. Vir elke huishouding en besigheid bring dit ‘n unieke en eiesoortige uitdaging vanweë  baie bedreiginge na vore. KragDag spreek juis hierdie uitdagings en bedreiginge aan.

Ons moet dalk ‘n oomblik stilstaan en nadink oor hoe ons elke dag ons eie persoonlike energie benut. Dit is so maklik om in negatiwiteit te verval in ons ervaring van die dinge wat rondom ons gebeur. Die ANC-regering het duidelik gewys dat dit waarop hulle fokus nie in die land se belang is nie, maar eerder net hulle eie persoonlike belang. Die veiligheid van ons land se mense is in alle opsigte onder groot druk.  Stelsels wat tot diens van die publiek moet wees, is in baie gevalle disfunksioneel. Oor hierdie en baie meer kan ons mekaar ernstig, dalk met reg, by die braaivleisvure warm praat.

Sou dit nie dalk beter wees indien ons eerder ons energie op daardie positiewe aspekte fokus wat vir ons uitkomste kan gee nie? Negatiewe energie word gewis verspil, want ná die negatiwiteit is ons inderdaad net waar ons was, of selfs nog verder in die moeras ingedink.

Die eerste paar klousules van TLU SA se Manifes gee vir ons dalk daardie fokus waarop ons eerder ons energie moet projekteer:

  1. Ek bevestig Artikel 2 van TLU SA se Grondwet waarvolgens ek onderneem om my lewe te lei in ooreenstemming met die Bybel as die enigste Woord van God-Drie-enig en maatstaf van my Christelike geloof.
  2. Ek is bewus van die waarde en invloed wat die Christelike leer op die vorming van my kulturele erfenis gehad het.
  3. Ek is trots op my beroep as landbouer en die geleentheid wat ek gegun word om God se Skepping te bewerk.
  4. Ek aanvaar in nederigheid die rentmeesterskap van my grond en aanvaar die verantwoordelikheid om die bodem, fauna en flora, en al die beskikbare hulpbronne doeltreffend te bewaar en met respek te bestuur as erfenis vir die nageslagte.

TLU SA streef daarna om ons Kultuuropdrag soos verkry in die Woord van God (Gen 1 : 28 en 2 : 15) uit te leef.  Dit is waar ons energie benut moet word en die ander dinge sal vir ons toegevoeg word.

Mag KragDag vanjaar net van krag tot krag gaan.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Bennie van Zyl
  • Bennie van Zyl
  • Hoofbestuurder TLU SA

    012 804 8031 - Kantoor nommer

Leave a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui