Gesinstyd met God: ’n Indruk deur Marieta McGrath

Huisgodsdiens. Dalk kom die beeld van ’n stoere oom met ’n indrukwekkende baard wat met ’n dreunende stem uit ’n groot familiebybel voorlees by jou op? Miskien onthou jy hoe jy kiertsregop moes sit sonder om ’n geluid te maak terwyl jou hart in jou ore klop uit vrees dat jy nie jou pa se vrae reg sal beantwoord nie.

Verban daardie beeld uit jou gedagtes, want dit is allermins wat Louise Viljoen in Gesinstyd met God probeer bereik. Sy vernuwe en verbreed die konsep van ’n gesin wat saam die Here dien tot ’n gemeente in die kleine, ’n veilige hawe waar ouer en kind saam hulle geloof kan inoefen – nie net deur kennis in te win nie, maar ook deur te doen.

En net omdat ons wil wegdraai van ’n wettiese godsdiensbeoefening, beteken dit nie dat ons heeltemal moet slaplê nie. Hier draai die skrywer nie doekies om nie. Sy wys ons, aan die hand van die Woord, hoe belangrik die gesinseenheid vir God is en hoe graag Hy wil hê dat ons ons kinders van Hom leer. Die boek is bemoedigend; God wil in ’n intieme verhouding met ons leef.

Maar hoe doen ons dit? En hoe gemaak as jou kind of jou eggenoot nie daarvoor te vinde is nie? Waar kry ons tyd? Die boek is propvol praktiese raad, uitstekend ingelei met ’n bydrae oor geloofsvorming deur die kindersielkundige dr Ronél van der Watt. Leer om kreatief om te gaan met God se Woord – gaan lê byvoorbeeld as gesin saam op julle rûe en kyk na die sterre terwyl julle gesels oor die grootheid van God. Sou jy steeds ’n program soek om te volg, bevat die laaste gedeelte 52 weeklikse oordenkings met Christelike karaktertrekke as temas. Daar is ook gepaardgaande aktiwiteite.

Alhoewel die skryfstyl en aanhalings uit die 1953-vertaling met tye swaar en outyds voorgekom het, het die boek my ten diepste oortuig om erns te maak met my kinders se geloofsgroei. Ek het ook bemoedig gevoel – gesinstyd met God hoef nie noodwendig ’n rigiede program te volg nie. Dis ’n belangrike boek vir die tyd waarin ons leef.

Ek het aan Louise ’n paar vrae gestel:

V: Wat het jou laat besluit om Gesinstyd met God te skryf?

A: Met dié dat gesinne weens die Covid-19-pandemie ingeperk is en nie kon kerk toe gaan nie, het ek begin wonder of hulle tuis steeds tyd inruim om God saam te verheerlik. Die gedagte het toe by my posgevat om ’n boek te skryf oor hoe gesinne tyd saam met God kan deurbring en meer van Hom kan leer. Ek is oortuig daarvan dat, gegewe die tyd waarin ons leef, ons die tyd moet uitkoop. Ons moet die tyd tot ons beskikking gebruik om nader aan God te groei en in sy wil te leef.

V: Is gesinstyd met God iets wat hedendaagse gesinne nog doen?

A: Die moderne lewensstyl is so gejaagd dat ons die dinge wat werklik saak maak dikwels afskeep. Ek het Gesinstyd met God juis geskryf omdat ek gevoel het dat min gesinne werklik erns maak daarmee om God saam te dien en te verheerlik. My gebed is dat elke gesin wat my boek in hulle hande hou, opnuut oortuig sal wees van die belangrikheid om in ’n intieme verhouding met God te leef.

Daar is wel nog gelowige ouers wat op ’n gereeld grondslag sorg dat hulle gesinne tyd saam met God deurbring. Ek het by ’n paar van hulle gaan aanklop om raad en wenke. Die skrywer Carina Stander en haar man, Gerrit, hou byvoorbeeld graag saam met hulle twee seuns gesinstyd met God. Hulle is veral lief daarvoor om Hom in die natuur te loof en te prys. So kan elke gesin God se aangesig opsoek op hulle eie unieke manier.

V: Hoe of wat was jou skryfproses? Luister jy na musiek terwyl jy skryf en watter kunstenaars is jou gunstelinge?

A: Ek het November 2021 opsygesit om voltyds te skryf aan Gesinstyd met God. Ek het soggens douvoordag met oorfone aan na musiek – veral na Bethel Music se lofprysing- en aanbiddingsliedjies op YouTube – geluister terwyl ek skryf. Die woorde het spontaan gevloei en die een teksvers ná die ander het by my opgekom. Ek glo die Heilige Gees het my geïnspireer om die boek te skryf.

V: Gesinstyd met God is propvol Bybelverse; dis duidelik dat jy baie lief is vir die Woord. Hoe sal jy ouers (en kinders) aanmoedig om hulle in die Woord te verdiep?

A: Ek het grootgeword met die 1953-vertaling van die Bybel en is steeds baie lief vir die ou vertaling. Ek glo daaraan dat mens Bybelverse moet memoriseer, want dit dien vir ons tot stigting en bemoediging. Ek moedig graag ander aan om meer Bybel te lees deur die volgende opmerking: Indien jy die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, wil ervaar in hierdie geweldige uitdagende tye waarin ons leef, sal jy dit net vind wanneer jy God leer ken deur sy woord. Dan sal jy soos Dawid kan sing: “Die HERE is my rots en my bergvesting en my redder” (2 Sam. 22:2b). God openbaar Hom aan ons deur sy woord. Lees dit en ervaar hoe Hy sy woord en hart vir jou ontsluit.

V: Wat is jou woorde aan ’n ouer wat hier lees en dink: “Maar ek is te ver van God af om my kinders te leer.”? Of dalk is die ouer self nog onseker oor die geloof. Wat sal jy vir so iemand sê?

A: Jy hoef nie ’n graad in teologie te hê om saam met jou gesin tyd met God deur te bring nie – ’n leerbare gees en ’n gewillige hart is al wat jy nodig het. Ondersoek as gesin sáám die Skrif en ontdek hoe oneindig lief God vir julle is. Laat God julle deur middel van sy woord lei en leer.

V: Jy het ook ’n paar kinderboeke op jou kerfstok en resenseer gereeld jeugboeke. Kinders lê jou duidelik na aan die hart. Wat is jou gebed vir die kinders van ons land?

A: Dit is my gebed dat gebroke gesinne heling en herstel sal ervaar wanneer hulle hul in opregtheid na God wend en sy hart vir hulle leer ken. Ek sou graag wou sien dat elke kind in hierdie land aardse ouerliefde in oorvloed sal ervaar sodat hulle God se Vaderliefde vir hulle sal begryp en daarop sal antwoord deur Hom terug lief te hê en hulle lewens aan Hom toe te wy.

Gesinstyd met God word uitgegee deur LUCA en is beskibaar by boekwinkels.

Bestel dit gerus hier.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Marieta McGrath
  • Marieta McGrath
  • Marieta McGrath is ‘n kinderboekskrywer en digter. Sy is die wenner van talle digkompetisies en haar debuutkinderboek, Die groot kompetisie, het in 2021 by Naledi verskyn.

Leave a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui