Wat behels Sakeliga KragDag 2021 se Raadsaalprogram?

Vanjaar vind KragDag in Oktober plaas. Goedkeuring is gegee dat die Sakeliga KragDag 2021 ekspo hierdie jaar op 14, 15 en 16 Oktober op Diamantvallei, aan die oostekant van Pretoria, gehou sal word. Alhoewel dit die begin van die reënseisoen is, is ons altyd saam met die boere bly vir elke druppel reën wat val. ‘n Verdere voordeel van hierdie datum is dat ons minder stof kan verwag as wat die geval met vorige KragDae was.

Tydens voorverlede jaar se ekspo het ongeveer 21 000 mense die stalletjies van ongeveer 420 uitstallers van unieke produkte en dienste te besoek. Spesiale melding moet gemaak word van lippe-afleklekker eet- en drinkgoed wat ook aan besoekers aangebied word. Hierdie jaar sal daar na verwagting ongeveer 470 uitstallers op KragDag wees.

Alhoewel KragDag se teikenmark en voedingsbron ‘n geografiese gebied van ongeveer 200km rondom Diamantvallei is, kom besoekers, uitstallers en deelnemers aan KragDag se aktiwiteite van regoor Suid-Afrika. Met ‘n databasis van ongeveer 90 000 e-poskontakte wat op ‘n gereelde basis ‘n KragDagnuusbrief ontvang, kan met reg gesê word dat mense van regoor die wêreld, by wyse van die internet-tegnologie by KragDag betrokke is.

Die KragDag-ekspo handel in hoofsaak oor die tema van doen-jou-eie-ding – over geset synde “Ons kan self – dankie”. Uitstallings en ander aktiwiteite laat die klem val op onderwerpe soos volhoubaarheid, hernubare energie, ‘n selfstandige leefstyl, baanbreker-tegnologie, die makersfilosofie, veiligheid, medies en gesondheid, kultuur en leefstyl, voedselproduksie, opvoedkunde, entrepreneurskap, vervoer, waterbenutting en -besparing, riool en werklik nog vele meer! ‘n Belangrike onderdeel van die ekspo is dan ook ‘n opvoedkunde sowel as ‘n landbou sub-ekspo, laasgenoemde in samewerking met TLU SA. Met ‘n karnaval-atmosfeer wat heers, kan besoekers vir drie dae lank inligting inwin, kennis verbreed en besigheid doen in terme van bykans enige onderwerp onder die son.

‘n KragDag-aktiwiteit wat elke jaar groot belangstelling wek is die Raadsaalprogram. Hoë-profiel kundiges neem op uitnodiging deel aan aanbiedings en paneelbesprekings en deel hulle kennis oor selfstandigheidsonderwerpe en besin oor en debateer aktuele sake en onderwerpe van die dag. Die “Raadsaal” is ‘n groot strektent wat deel vorm van Sakeliga se sakeplein, ‘n kuierarea waar die aanbiedings en paneelbesprekings plaasvind. Aanbiedings en besprekings word afgewissel met musiekuitvoerings wat deur die bekende Kunstefabriek gereël en uitgevoer word. Om verder atmosfeer te verskaf sal ‘n skilder tydens die gebeure haar skilderwerk uitstal terwyl sy self ook besig sal wees om te skilder.

Die nodige klanktoerusting, video-opnametoerusting, rekenaars en videoskerm word onder die strektent voorsien. Die strektent maak voorsiening vir tafeltjies en voorsien sitplek aan ongeveer 100 mense. Opnames van elke aanbieding en paneelbespreking word gemaak wat intyds oor die internet na verskillende webbladsye gestroom sal word ten einde ‘n groter gehoor te verseker. Behalwe vir die geleentheid wat die teenwoordiges het om vrae na en tydens aanbiedings en besprekings te vra, word voorsiening gemaak vir elektroniese wisselwerking met die “buite-gehoor” met behulp van Whatsapp en Facebook. Op hierdie wyse ontstaan ‘n eie, unieke dinamika tussen sprekers en die gehoor, wanneer mense in en uit die tent beweeg, vrae vra en ná die tyd somaar self met die sprekers en paneeldeelnemers gesels en menings uitruil.

Ons voorsien dat ‘n tipiese aanbieding ongeveer 25 – 30 minute sal duur, waarna 5 minute toegelaat word vir vrae. Behalwe vir aanbiedings, beplan ons ook weer hierdie jaar om gedurende elk van die 3 dae van KragDag ‘n paneelbespreking tydens die etensuur oor ‘n belangrike onderwerp te hou.

Paneelbesprekings

Paneelbesprekings hierdie jaar vind plaas met drie temas, te wete Veiligheid, Medies en Gesondheid asook Ekonomie. Op Donderdag 14 Oktober bespreek ‘n paneel, bestaande uit Genl Chris van Zyl van TLU SA, Paul Oxley van Gun Owners South Africa en Deon Coetzee van Fortis die onderwerp:

Georganiseerde misdaad neem toe. Misdadigers organiseer hulleself beter en het toegang tot die nuutste tegnologie. Daarteenoor val die staat se teen-misdaadsmasjienerie uiteen en kan nie op gereken word nie. Die gesag van die staat word hoofsaaklik teen die wetsgehoorsame burger aangewend. Wat staan landsburgers te doen wat self sukkel om ekonomies te oorleef?

Vrydag 15 Oktober pak ‘n paneel bestaande uit die bekende Dr Herman Edeling van EMLCT, Nick Hudson van Panda en Dr Peter Hammond van Christian Action die kontroversiële onderwerp:

Vanuit ‘n etiese perspektief hoe behoort die owerheid, besigheid, die media, die gesondheidsbedryf en die individu hulself te posisioneer ten opsigte van Covid-inentings en wat is elkeen se verantwoordelikhede in die verband?

KragDag se standpunt ten opsigte van Covid-inentings is dat dit elkeen se persoonlike verantwoordelikheid is om self te besluit of hy of sy ingeënt word of nie. Ons neem wel standpunt in teen gedwonge inentings. Ten einde tot ‘n besluit hieroor te kan kom, is die vrye vloei van inligting  noodsaaklik, selfs al word dit deur teenstanders van ‘n opinie as fopnuus afgemaak. Die waarheid kan immers self op sy eie bene staan.

Op Saterdag 16 Oktober kom Dawie Roodt, Prof André Duvenage en Prof Koos Malan byeen vir die onderwerp:

Institusionele struikelblokke op pad na staatsbestande gemeenskappe.

Aanbiedings

Aanbiedings waarna besoekers op Donderdag mag uitsien sluit in Elektriese energievoorsiening – waarheen deur Prof Willie Cronje, 5 Vrae  aan jou makelaar deur Amelia Morgenrood, Dr Ben van Tonder van Berien praat oor slaapapnee en Shaun Green van die Association of Homeschooling se aanbiedingstitel lui:  “Why Johnny Can’t Create (and what you can do about it)”

Op Vrydag gee Alexis Barwise ‘n energieverwante aanbieding getiteld: Aarding en weerligafleiding. Fergus Ferguson is weereens ‘n staatmaker en hy praat oor Winsversnelling vir oopkop-sakemanne. Dr Peter Hammond se aanbieding handel oor “Resisting the tyranny of the new normal and reclaiming our freedoms”. TLU SA se President, Henry Geldenhuys, gesels oor ‘n veiligheidsonderwerp met die titel: Neem verantwoordelikheid vir jou eie veiligheid; en Francois Mellet lig sy gehoor in oor Modulêre Kragopwekking. Die laaste aanbieding van die dag word deur die immer-interessante Prof Francois Durand gedoen met die prikkelende onderwerp: Goggas – ons redding.

Saterdag se aanbiedings beloof om gepak te wees met wetenswaardighede. Frans Joubert lui die dag in met die onderwerp: Alternatiewe Argitektuur en Boumetodes. Hierna praat Prof. André Duvenage oor “Die geleenthede in staatsverval”. ‘n Baie gewilde KragDagspreker, wat nou alreeds ‘n instelling by KragDag is, Dawie Roodt gee ‘n Ekonomiese Perspektief aan die Raadsaalluisteraars. Nog ‘n staatmaker is Carel Ballack wat besin oor ’n entrepreneursonderwerp: Hoe maak ek geld met sonkrag? Met ‘n opvoedingstema prikkel Bouwe van der Eems sy gehoor met die aanbieding: ‘n Nuwe onderwysbedeling vir Suid-Afrika. Die Raadsaalprogram word afgesluit deur Pieter Botes met sy aanbieding oor water en entrepreneurskap getiteld: Watertipes, Gesondheid en verwante Besigheidsgeleenthede.

Hou gerus die KragDagwebwerf dop om die wát en wánneer van die Raadsaal-aktiwiteite te sien. Word so deel van ‘n ingeligte en deelnemende KragDag-gemeenskap.

5.00 avg. rating (94% score) - 1 vote

Leave a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui