Sakeliga KragDag 2021 Paneelbespreking oor Medies en Gesondheid

Tydens die Sakeliga KragDag 2021 ekspo was die onderwerp van die Medies en Gesondheid-paneelbespreking:

Vanuit ‘n Etiese perspektief hoe behoort die Owerheid, Besigheid, Media, die Gesondheidsbedryf en die Individu hulleself te posisioneer ten aansien van Covid-inentings en wat is elkeen se verantwoordelikhede in die verband?

Verskeie vrae is aan die paneel aan die orde gestel naamlik:

 1. Is persone, wat as anti-vaxxers ge-etiketeer word in u ondervinding teen die beginsel van enting? Is die Covid—19-entstof tegnies ‘n entstof?
 2. Rapport plaas op die 15-de Aug ‘n berig n.a.v. ‘n opinie teen Covid-19- inentings wat Dr Susan Vosloo op ‘n aanlyn-vergadering uitgespreek het. Dr Vosloo word verdag gemaak oor haar “vreemde vriende”. In dieselfde mediahuis verskyn ‘n berig oor Prof Wolfgang Preisern,  ‘n viroloog van die Univ. Stellenbosch wat meen dat entstowwe in kort tyd ontwikkel kan word weens baie kundige navorsers, baie fondse en m.b.v. parallel-ontwikkeling. Die entstof is  daarom effektief en veilig. Ons sien dus dat ‘n spesifieke standpunt of narratief bevorder word ten koste van ‘n kundige en ‘n gesiene dokter. Ook mnr Hudson word in die Financial Mail bygekom in die artikel: “Nick Hudson and PANDA are wrong. Believing them is deadly”. Watter etiese beginsels meen u behoort die media te volg en wat is die media se plig en verantwoordelikheid in geval van konflikterende standpunte? 
 3. Wat is u opinie oor die etiese gedrag van ampsdraers van verenigings in die mediese beroep. Is dit professioneel en eties dat kollegas in die openbaar gerepudieer word alvorens privaat met hulle in gesprek getree is.
 4. Wat, volgens u mening, is die norme om te besluit ‘n saak is reg, verkeerd, goed of sleg?
 5. Is die individu wat die entstof weier ‘n selfsugtige persoon? Het ons ‘n plig om te ent? Wat sou u ook sê is die verantwoordelikhede wat gesonde ongeënte mense, siek mense, geënte mense en mense wat reeds natuurlike immuniteit het teenoor mekaar?
 6. Ons hoor baie verwyte tussen enters en nie-enters. Slegte gevolge word byna, kan mens sê, mekaar toegewens. Ek dink hier aan die tragiese geval  van Iris Adams, ‘n gesondheidswerker wat pro-inenting was, ingeënt is en tragies oorlede is weens komplikasies wat met dié virus verband hou. Wat is die etiese manier waarop mense onder die huidige omstandighede met mekaar moet handel?
 7. Die media , die owerheid en besigheid gebruik graag statistieke om hulle handelinge te regverdig. Wat sou u sê is die etiese norme as met data, inligting en statistiek gewerk word? In u ondervinding kom die data wat in die media aangehaal word ooreen met die data wat julle versamel?  Hoekom verskil dit?
 8. Wat is u ondervinding oor die verswyging van inligting veral waar oor Covid- sterftes en entingsgeskiedenis gerapporteer word?

Die volledige paneelbespreking kan hieronder besigtig word:

Ongelukkig, met nog soveel vrae, was die tyd op hierdie stadium verstreke. Vrae wat ons graag nog aan die paneel wou gevra het en wat onses insiens belangrik is om oor te besin is:

 1. Wat dink u van die vlak van ondersoekende joernalistiek wat tans geld in ‘n ernstige situasie wat moontlik baie drastiese gevolge kan hê?
 2. Hoe beoordeel u Covid-enting van kinders?
 3. Wanneer daar soveel konflikterende professionele opinies bestaan, hoe behoort ‘n verantwoordelike owerheid op te treë ten einde konflik te verminder en deursigtigheid te bevorder. Wat is nodig om sekerheid en gerustheid by die bevolking te verkry?
 4. Moet maksimum ondersteuning van plaaslike medici, en ander rolspelers, verkry word alvorens beheermaatreëls ingestel word wat deur internasionale beheerliggame voorgeskryf word?
 5. Wat is u opinie oor ‘n owerheid met ‘n amptelike standpunt van geen gedwonge inentings nie, maar tog dwang afwentel deur besighede toe te laat om inentings af te dwing.
 6. Maatreëls word hoofsaaklik deur besighede afgedwing deur straf en beloning. Piet Mouton van PSG ondersteun dit dat ongeëntes sonder entingspaspoorte gestraf word deur toegang tot inkopiesentrums, restaurante en ander besighede te beperk. Discovery o.a. wil hulle personeel dwing om in te ent. FNB wil mense wat hulle laat inent beloon deur R18m oor 3 maande aan hulle te gee in die vorm van maandelikse trekkings. Is dit eties dat besighede werknemers en kliënte óf dreig óf verlei om hulle standpunte af te dwing?
 7. Is die verpligting van inenting en die vrywaring van entstofvervaardigers van inentingsgevolge versoenbaar? Die samestelling van die entstof is na bewering ‘n handelsgeheim.
 8. Die veiligheid en effektiwiteit van Ivermektien word verdag gemaak. Vroeë en profilaktiese behandeling word nie ondersteun nie en selfs gekriminaliseer ten spyte van die positiewe resultate wat in Uttar Pradesh, Indië verkry is. Watter etiese beginsels geld as aanbeveel word dat  mense met Covid by die huis moet bly en net hulp moet soek as hulle ernstig siek word.

Die deelnemers aan die paneelbespreking was:

Dr Herman Edeling, ‘n neurosjirurg sedert 1992 wat hom die afgelope 13 jaar toespits op die regsmediese dissipline. Dr Edeling het in Augustus 2021 ‘n ope brief aan Pres Cyril Ramaphosa geskryf met die titel: COVID-19 PANDEMIC – HEALTH AND ECONOMIC CRISES, waarin sekere bekommernisse rakende die hantering van die situasie uitgelig is.

Nick Hudson is ‘n aktuaris met breë internasionale ervaring in finansies wat ‘n loopbaan as ‘n privaatekwiteitsbelegger volg en is mede-stigter van Pandemics Data and Analytics (PANDA)

Dr Peter Hammond is ’n sendeling wat baanbrekerswerk verrig ten opsigte van evangelisasie-uitreike in Mosambiek, Angola en Soedan. Peter het al honderde duisende kilometer gereis, gereeld per motorfiets, om Bybels af te lewer aan vervolgde Christene in Afrika en Oos-Europa.

5.00 avg. rating (94% score) - 1 vote

Leave a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui