‘n Kragtige boodskap vir die wêreld!

Onlangs, vir die eerste keer sedert die vroeë 1960’s, is daar tydens argeologiese opgrawings ‘n aantal fragmente van Bybelse boekrolle ontdek. Hierdie nuutontdekte boekrolle, wat ‘n uitbreiding is van die reeds ontdekte Dooie See-rolle, beslaan gedeeltes van die boek bekend as die Twaalf Klein Profete en bevat ‘n aantal verse uit die boeke Sagaria en Nahum.

… wat is die inhoud van dié paar verse wat ontdek is?

Dooie See-rolle

Die Dooie See-rolle is ‘n versameling van 972 antieke Joodse en Hebreeuse godsdienstige asook buite-Bybelse manuskripte. Die godsdienstige manuskripte het bestaan uit die Hebeeuse Bybel (dit is die Ou Testament) asook ‘n aantal apokriewe boeke. Apokriewe boeke is ook heilige boeke, maar hulle het nie dieselfde gesag as die kanonieke boeke waaruit die Bybel saamgestel is nie. Dié geskrifte dateer uit die tydperk 300vC tot 100nC, en is geskryf in Hebreeus, Aramees en Koinè-Grieks, die algemene Griekse dialek wat in die Oos-Mediterreense lande in daardie tyd gepraat is.

Qumran Grot 4 waar 90% van die boekrolle gevind is

Hierdie Dooie See-manuskripte is tussen die jare 1946 en 1956 in die Quamran-grotte ontdek – ‘n reeks van 12 grotte in die Judese woestyn aan die noordwestelike kus van die Dooie See aan die Wesbankgebied. Dit bevat die vroegste kopieë van die Ou Testamentiese Bybelboeke en word daarom as die belangrikste argeologiese ontdekking van die 20ste eeu beskou!

Die aanvanklike ontdekking het bestaan uit 7 boekrolle, waaronder die Jesaja-rol en die Habakuk-kommentaar en was in kleipotte weggebêre. Drie Bedoeïene skaapwagters het dit tussen November 1946 en Februarie 1947 gevind. Hierdie ontdekking het toe, nie lank daarna nie, onder die aandag van die argeoloog en Bybelgeleerde John C. Trever gekom. Die presiese posisie van die grotte waarin dit ontdek was kon egter nog nie op daardie stadium bepaal word nie. ‘n Soektog daarna is in die wiele gery deur die onrus wat toe in Palestina geheers het. Na ‘n tydsverloop, in 1949, is die oorspronklike Grot 1, wat deur die skaapwagters ontdek is, herontdek. Addisionele fragmente van boekrolle, tesame met linnedoek, kleipotte en ander artifakte is ook gevind.

In 1951 is daar in groot erns begin om soektogte te onderneem waartydens 10 ander grotte, tesame met ‘n legio antieke fragmente van geskrifte ontdek is. Alhoewel hierdie geskrifte meestal op perkament geskyf is, is daar ook papirusrolle gevind. Bykans die hele versameling ontdekte boekrolle word tans in ‘n spesiale bewaarplek, die sogenaamde Shrine of the Book, by die Israel Museum bewaar.

Die twaalfde Quamran-grot is in 2017 ontdek. Klimaatstoestande binne-in die grotte het dit moontlik gemaak dat antieke boekrolle in ‘n uitstekende toestand bewaar kon word. Verder vorm hierdie geskrifte deel van ‘n groot en waardevolle kulturele erfenis wat onmeetbaar belangrik is. Daarom word hierdie woestyngrotte sedert die ontdekking van die Dooie See-rolle ongelukkig deur plunderaars van oudhede geteiken. Met die ontdekking van die twaalfde grot is net een blanko perkament in ‘n kleipot gevind terwyl die ander houers met pikke gebreek en leeg gelaat is. Dit het geblyk dat hierdie grot reeds in die 1950’s geplunder is.

Om hierdie rede is die Israelse regering (Israel Antiquities Authority) sedert 2017 met ‘n onderneming besig om na antieke boekrolle in die honderde grotte langs die Dooie See te soek ten einde verdere plundering van oudhede in die Judese woestyn te verhoed. Dié grotte word in die hoë vertikale wande van die Wadi Muraba’at-ravyn gevind wat deur die Judese woestyn tot by die Dooie See loop. Dit is ‘n uitdagende werk! Argeoloë moes letterlik teen die kranse en rotswande abseil om binne-in die grotte te kom.

 ‘n Aankondiging van ‘n nuwe ontdekking

Nahal Darga

In Maart 2021 kondig argeoloë ontdekkings aan wat tydens die eerste herbesoek aan Grot 8, die sogenaamde Grot van Verskrikking (Cave of Horrors), in die Nahal Darga-reservaat se Muraba’at-grotte gevind is. Dié grot is só genoem omdat ‘n hele aantal geraamtes tydens die eerste ontdekking hier gevind is. Volgens artefakte wat daar gekry is, blyk dit dat Joodse rebelle in daardie grotte geskuil het tydens die Bar-Kokhba-opstand van 132nC tot 136nC. Hierdie rebellie, onder leiding van Shimon Bar-Kokhba, word gesien as die laaste van drie groot Romeins-Joodse oorloë. Die oorloë het onder andere gelei tot die verwoesting van Jerusalem en die vernietiging van die Tweede Tempel in 70nC. Verder is groot dele van Judea ook verwoes, wat aanleiding gegee het tot die verstooiing of diaspora van die Joodse volk.

Dié ontdekking het ‘n hele aantal boekrolfragmente ingesluit tesame met ‘n klomp items waaronder muntstukke wat dateer uit die tydperk van die Bar-Kokhba-opstand, ‘n gevlegde mandjie wat volledig bewaar is en duisende jare oud is, asook semi-gemumifiseerde oorblyfsels van ‘n kind in linne toegedraai wat om en by 6000 jaar oud is.

Die fragmente wat ontdek is, bevat gedeeltes van die Bybelboeke Sagaria en Nahum. Dit is volledig in Grieks geskryf, behalwe vir die Tetragrammaton, bestaande uit vier antieke Hebreeuse letters, waarmee God se Naam met eerbied gebruik word.

Die eerste aantal verse op die fragmente is Sagaria 8:16-17. Dit dui op ‘n sonde-aanklag en word aangehaal vanuit die Afrikaanse 33/53 vertaling:

16  Dit is die dinge wat julle moet doen: Spreek die waarheid met mekaar; beoefen waarheid en ‘n regspraak van vrede in julle poorte!

17  En julle moet nie mekaar se onheil in jul hart versin nie, en nie die valse eed liefhê nie. Want dit alles haat Ek, spreek die HERE.

Interessantheidshalwe – die Griekse woord vir “poorte” in die ontdekte verse is vervang met die woord “strate”.

Die ander verse wat gevind is, is Nahum 1:5-6 en dui op God se toorn en wraak op die sonde:

5  Die berge bewe voor Hom, en die heuwels smelt weg; en die aarde rys op voor sy aangesig, ja, die wêreld en almal wat daarin woon.

6  Wie sal standhou voor sy grimmigheid? En wie sal bestand wees teen die gloed van sy toorn? Sy gramskap word uitgegiet soos vuur, en die rotse word stukkend geruk voor Hom.

Wat ‘n kragtige boodskap van waarskuwing is dit nie in die huidige tydsgewrig, vir alle mense, van reg oor die wêreld, wat nóú kennis neem van hierdie ontdekking nie!

Maar … gelowiges mag ook kennis neem van nét die volgende vers, soos opgeteken in die Bybel, wat ook bogenoemde verse insluit en reeds eeue lank in ons besit is:

7  Die HERE is goed, ‘n toevlug in die dag van benoudheid, en Hy ken die wat by Hom skuil.

In hierdie Paastyd, deur die perspektief van die blye Boodskap, die heilige Evangelie, word hierdie gedeelte nou ‘n kragtige en troosryke preek van geloof en hoop vir alle Christusgelowiges.

Die evangelie van geloof kom reeds na vore in die Ou Testament vanuit Job 19:25:

Maar ek, ek weet: My Verlosser leef; en Hy sal as laaste oor die stof opstaan.

… en die evangelie van hoop soos verwoord in Johannes 5:24 waar Jesus, die Christus verklaar:

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie my woord hoor en Hom glo wat My gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe.

… selfs in ‘n grendeltyd!

Erkennings:

4.50 avg. rating (89% score) - 2 votes

One Comment

  • Avatar

    Die inligting oor die argeologiese opgrawings was insiggewend.

Leave a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui