Hoe lyk jou elektriese energieverbruiksprofiel?

Hetsy jy ‘n sonkragstelsel wil aanskaf of slegs elektrisiteit wil bespaar, jou elektriese energieverbruiksprofiel is nuttige en handige inligting om te hê. KragDag het ‘n sjabloon van ‘n matriksstaat in Microsoft Excel opgestel, wat huis- en selfs besigheidseienaars in staat stel om ‘n profiel van hulle elektriese verbruik op te stel. KragDag wil nie voorgee dat hierdie profiel die begin en die einde van energieverbruiksprofiele is nie, maar dit help ten minste eerstens, om te bepaal hoe lyk jou verbuiksprofiel ten einde intelligente en gesubstansieerde besluite ten aansien van energiebesparing te neem. Tweedens help dit om ‘n behoeftebepaling vir ‘n sonkragstelsel te doen, sou jy na sonkrag wou oorskakel. Ons by KragDag sou graag wou hoor of daar voorstelle is ter verbetering van hierdie matriksstaat. Die Elektriese Energieverbruiksprofiel kan hier afgelaai word.

Die KragDag Energieverbruiksprofiel bestaan uit 4 dele:

  • In die eerste gedeelte word die gebruik van Beligting in elke vertrek oor ‘n tydperk van 24 uur geboekstaaf.
  • In die tweede deel word Huishoudelike toestelle se gebruik oor 24 uur aangeteken. Waar toestelle vir ‘n korter tydperk as 1 uur gebruik word, word die geskatte gebruikspersentasie van die toestel in die derde laaste kolom (% gebruik per uur)  ingevul. So byvoorbeeld word die mikrogolf se gebruik in ‘n uursiklus in die aangehegte matriks op 15% geskat. Die gebruik sal van huishouding tot huishouding verskil.
  • Die derde deel spreek Tuin en  gereedskap aan.
  • In die vierde deel van die die matriksstaat word Hitte-omsetters en swaar arbeidsverrigters vertoon. Hierdie toerusting, wat op ‘n rooi agtergrond vertoon word, is óf hoë drywing- óf hoë energieverbruikers. Stowe, geisers, tuimeldroërs, sweismasjiene, verwarmers en elektriese grassnyers word nie normaalweg deur ‘n sonkragstelsel aangedryf nie en word dus nie in berekening gebring in die behoeftebepaling vir die sonkragstelsel nie.  Vir aandrywing in hierdie gevalle word gewoonlik ander energiebronne oorweeg soos byvoorbeeld diesel of petrol, brandbare gas, hout, steenkool of die direkte infrarooi komponent van sonstraling soos wat met songeisers die geval is.

Energieverbruiksinligting kan op twee wyses bekom word. Die eerste bron is gewoonlik die produkspesifikasies van die toerusting wat óf op die verkoopsverpakking óf by wyse van die internet opgespoor kan word. Generiese drywing- en energievereistes vir verskillende toestelle, wat op die internet verkrygbaar is, kan ook gebruik word soos byvoorbeeld:

‘n Tweede bron om energieverbruiksinligting te bekom is om dit self te meet. In die artikel, “Hoeveel energie gebruik my kisvrieskas?” is ‘n handige drywingsmeter bespreek wat drywing (watt), energie (kWh), spanning (volt), stroom (ampere), arbeidsfaktor (dimensieloos) asook maksimum en minimum drywing tydens ‘n siklus meet. Hierdie drywingsmeter is gebruik om die verskillende huishoudelike toestelle en gereedskap se drywing, energieverbruik, arbeidsfaktor en maksimum drywing te meet wat daarna op die energieverbruiksprofiel aangebring is. So is byvoorbeeld die skottelgoedwasser se energieverbuik gemeet as ongeveer 1 438 watt oor ‘n wassiklus, wat min of meer ‘n uur geduur het. Die maksimum drywing was 2 114 watt. Die arbeidsfaktor het gewissel tussen 0,34 en 1,0. Die maksimum drywing is in die gebruiksperiode geboekstaaf en die gebruikspersentasie is toe aangepas om die regte energieverbruik ‘Totale energie (Wh) per dag‘ kolom te reflekteer. Beligtingsyfers is nie met die drywingsmeter bepaal nie, maar is van LED-lamp- en CFL-spesifikasies verkry. Niks verhoed ons egter om ‘n lampsok te koop en ‘n draad en prop daaraan te heg nie. Met behulp van hierdie opstelling kan baie betroubare lesings ten aansien van lampe dan ook met hierdie drywingsmeter verkry word.

In die bepaling van die sonkragstelselbehoefte is daar twee belangrike groothede wat jou sonkragstelsel se ontwerp bepaal. Die eerste grootheid is die drywingsvermoë van die stelsel. Dit sal onder andere bepaal hoeveel sonpanele jy nodig het, wat die vermoë van die sonpanele moet wees, asook die drywingsvermoë van die wisselrigter, wat jy moet aanskaf. Die maksimum drywingsvermoë van die sonkragstelsel word deur die volgende faktore bepaal.

  • Die effektiewe arbeidsfaktor van die verskillende laste wat aangedryf moet word.
  • Die maksimum drywing as gevolg van stroomstuwings (current surges) in toestelle as gevolg van groot kapasitore wat aanvanklik gelaai moet word.
  • Die verwagte uitbreiding op die stelsel wat voorsien word.

Drywingsmoë word uitgedruk in kVA (skyndrywing) en kan bepaal word deur die maksimum werklike drywing deur ‘n verteenwoordigende arbeidsfaktor te deel. As ons na Ry 68 van die matrikstaat kyk word die totale werklik elektriese drywing (Wh per uur) vir al die toerusting oor die 24 uur siklus aangedui. Die maksimum werklike drywing in hierdie ry is 2 839 watt (aangedui met rooi) en vind min of meer 09:00 in die oggend plaas. Ons sou kon ‘n verteenwoordigende arbeidsfaktor met ‘n baie ingewikkelde opstelling van duur meettoerusting kon bepaal, maar ek meen, deur net na die verskillende gemete arbeidsfaktore te kyk, dat ‘n arbeidsfaktor van 0,5 ‘n sinvolle geskatte waarde is om te gebruik. Om die kVA waarde te bepaal word 2 839W deur 0,5 gedeel wat ‘n waarde van 5 678W gee. Ons moet dus as ‘n minimum vir ‘n 6kVA stelsel begroot. Indien uitbeidings van 50% voorsien word moet vir ‘n 9 kVA stelsel voorsiening gemaak word.

‘n Skermgreep uit die Elektriese Energieverbruiksprofiel

Die tweede grootheid is die totale energie wat die huishouding per dag benodig. Dit is ongeveer 14 kWh (14 249Wh) per dag, soos aangedui in die heel regterkantste kolom in Ry 68. Die sonpanele moet dus genoegsaam wees om 14kWh energie op te wek tussen ongeveer 10:00 en 16:00 elke dag – aangedui met die ligte geel kolomme. Dit word aanvaar dat sonkragstelsels net effektief krag opwek vir 5 tot 6 ure per dag rondom die middel van die dag. Energie wat tydens hierdie periode deur die huishouding verbruik word hoef egter nie in batterye gestoor te word nie. Volgens die energieverbruiksprofiel is hierdie energiewaarde gelykstaande aan ongeveer 3,6kWh. (3 661 Wh in tweede laaste kolom in Ry 68) Die nodige energie wat dus per dag in ‘n battery gestoor moet word is 14kWh – 3,6kWh = 10,4kWh.

Die sonkragstelselontwerp kan geoptimeer word deur rond te speel met die aanwendingstye van beligting, elektriese toerusting en toestelle. Sodoende kan weg gekom word met die minimum aantal batterye en sonpanele. Gebruikers van die sjabloon kan ook beligting en toestelle wegneem en byvoeg om hulle eie unieke gebruiksprofiel te skep. Ek hoop ons lesers vind ons Elektriese Energieverbruiksprofiel bruikbaar en nuttig.

Ons lesers is baie welkom om hierdie sjabloon af te laai en te gebruik. Ons wil egter versoek dat indien julle dit sou versprei, die nodige erkenning aan KragDag gegee sal word.

KragDag, in samewerking met PQRS, bied op 14 September 2019 ‘n eendagkursus aan,  “Verstaan, beplan en installeer jou eie sonkragstelsel”. Dit is ‘n praktiese inleidende kursus, ideaal vir Doen-Dit-Self-entoesiaste, persone met min of geen elektriese kennis, sowel as elektrisiëns en ander vakmanne. Hierdie kursus rus jou toe met kennis wat nodig is om ‘n sonkraginstallaie te doen en om die regte sonkragstelselkomponente aan te skaf.

Om jou plek te bespreek KLIK HIER!

5.00 avg. rating (94% score) - 1 vote

One Comment

  • Must you be a qualified Electrician to do a sun power installation course? I’m not an electrician but did do maintenance for +- 30 years at a Correctional institution and we did do a lot of maintenance work there. I’m going on 55 on pension but want to go on with a new career.
    Where can I find more out and where can I do a course on solar power installations

Leave a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui