Die Trekboervereniging – ‘n KragDag Raadsaal voorskou

Kom luister gratis na hierdie aanbieding tydens Sakeliga KragDag 2018 op Donderdag 9 Augustus tussen 10:00 en 11:00 in die Raadsaal op die KragDagterrein.

Aanbieder:

Oom Dawid Grobbelaar is die aanbieder. Dawid Grobbelaar, tans 79 jaar oud is gebore op 17 Augustus 1939 te Pretoria, net voor die Tweede Wêreldoorlog. Hy was ook op skool in Pretoria. In 1957 het Dawid tot die destydse Unieverdedigingsmag toegetree en wel by Die Leërgimnasium te Voortrekkerhoogte en is ingedeel in die pantserkorps. Van 1958 tot 1960 was hy student aan die Militêre Akademie te Saldanha waar hy die graad B.Mil (in die B.Sc-rigting) verwerf het. Hierna is hy op eie versoek oorgeplaas na die Geniekorps. Hier was Dawid betrokke by verskeie genie-eenhede op die terrein van opleiding in operasionele gevegsgeniewese, operasionele veldboukonstruksie soos opersionele paaie en vliegvelde, operasionele gevegsbasisse met alle dienste, brugkonstruksie asook operasionele genie-uitrustingnavorsing en -ontwikkeling. Hy het toe die geleentheid gekry om ‘n twee-jaar nagraadse militêr-aangepaste siviele ingenieurskursus by die Koninklike Britse Militêre Genieskool in Britanje te doen. Dit het aan hom die status verleen as militêre ingenieur. Hy was in sy tyd bevelvoerder van die Genieskool en ook Direkteur Genie. In 1980 roep hy sy loopbaan as militêre ingenieur vaarwel toe en tree in 1981 toe tot boerdery. Tydens die 150ste herdenking van die Groot Trek,  Groot Trek 150, word Dawid projekleier en dit het gelei tot die bou van vier kakebeenwaens. Dit het dan verder bygedra tot die landwye belangstelling om osse te leer en bokwaens te restoureer totdat meer as 24 waens met volspanne osse en 700 perderuiters vroeg in Desember 1988 om Kerkplein saam getrek het op pad na die Voortrekkermonument. Na afloop van Groot Trek 150 het Oom Dawid gerugsteun deur sy vrou gesorg dat die waens nie nou bloot geberg word, stof vergaar en in die vergetelheid verdwyn nie. Met die Carolus Tregardt-kakebeenwa van Tzaneen het hulle aan verskeie volksfeeste deelgeneem. Oom Dawid is getroud met Elizabeth (Tannie Liesbet) Sophia de Vos.

Opsomming:

Tydens die aanbieding sal die Trekboervereniging aan die gehoor voorgestel word. Dit word gedoen by wyse van ‘n Mediaverklaring, Die Wonder van die Ossewa, die Trekboervereniging in Wese asook die Klein Diere Kampie. Ander sake of onderwerpe wat nog vir demonstrasie omskryf en aangeroer moet word sluit in:

  1. Bokseile en tente vir groter uitspannings en om langer in die veld te kan vertoef, as die voorfase tot eerste volksbouwerke soos hartbeeshuisies en pionierswonings.
  2. Landbou-implemente en gereedskap vir ploeg en saai van graansoorte, groentes, vrugtebome.
  3. Die jagbedryf, die verwerking van vleis, velle, rieme, ens.
  4. Ander beroepe se werksaamhede, bv grofsmede en wabouers, tuiemakers, meubelmakers, bouers, kleremakers, landmeters, predikante, onderwysers, regsmense, skrywers, edm.
  5. Die omvang van ‘n gehele volksverhuising wat met verskillende trekke en lewensbestaanswyses die ankers gelig het en ‘n woeste ongetemde wêreld ingetrek het om ‘n nuwe geordende volksamelewing in ‘n eie vrye gebied te vestig.

 


 

4.00 avg. rating (84% score) - 1 vote

Leave a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui