Centurion Akademie: Waar studente toegerus word vir werkkry

Centurion Akademie (CA) vier vanjaar sy twee-en-twintigste bestaansjaar. Nie alleen is dit een van die oudste privaat tersiêre instellings in die land nie, dit is ook een van die min multi-fakulteit privaat instellings. Met 36 verskillende programme wat oor vier fakulteite versprei is, bied CA ‘n wye keuse om aan elke student se verwagtinge te voldoen. CA is ook trots op spesialis dosente en bied ‘n aktiewe studentelewe om studente se verblyf op die kampus ‘n onvergeetlike ervaring te maak.

Regkry vir werkkry

CA se leuse is: regkry vir werkkry! Binne die CA-kultuur is die skep van loopbaangerigte programme ‘n prioriteit. Voortdurende navorsing word gedoen om behoeftes in die mark te identifiseer waar vaardighede nodig is om by te dra tot die ekonomiese groei van Suid-Afrika. In samewerking met die onderskeie industrieë, akademici en eweknieë van ander universiteite word daar programme ontwerp wat sal verseker dat CA-studente gereed is vir die werkplek. Die onderskeie skole binne die fakulteite innoveer ook gereeld hulle programinhoud om relevant te bly en te kan aanbied wat die behoefte in die samelewing en sakewêreld is.

Klerksdorpkampus

Elke student het ‘n droom en ‘n visie van wat hulle eendag wil word en CA werk ‘n ontwikkelingsplan vir elke individu uit, sodat hulle dit kan bereik waarna hulle streef. Meeste programme bied ook ‘n groot praktiese komponent aan waar studente blootstelling aan die praktyk kry deur verpligte ure te werk binne organisasies as deel van ‘n werkgeïntegreerde leerervaring.

Multi-fakulteite

CA huisves vier fakulteite. Elke fakulteit bestaan uit ‘n aantal skole wat op hulle beurt weer die verskillende programme bestuur. Die programme bied ‘n wye keuse aan elke student om sy of haar unieke belangstellings te bevredig. Die studievelde sluit onder andere besigheidstudies, bemarking, sportbestuur, natuurbestuur, ingenieurswese, toerisme, gasvryheidsbestuur, inligtingstegnologie, vroeë kinderontwikkeling, visuele kommunikasie, somatologie, haarkappery, projekbestuur en strukturele staalwerk in. Die klasse is klein genoeg sodat dosente elke student by die naam ken en individuele aandag kan gee.

Unieke assessering

By CA word studente nie net geleer om feite te memoriseer om eksamens te kan slaag nie. Assessering is volgens die CA-filosofie deel van die leerervaring. Die metode van assessering dra dus by tot die vaardighede wat die student in die werkplek gaan nodig kry. Soms word daar toetse geskryf om die basiese konsepte mee vas te lê, maar daar word ook prakties en teoreties opdragte gedoen om studente te leer om kennis toe te pas en om onafhanklik te werk en verantwoordelikheid te neem. Verslae en rapporte word geskryf, omdat dit ‘n groot deel van baie beroepe is. Studente word ook geleer om professionele aanbiedings te doen omdat dit ook ‘n vaardigheid is wat in die meeste beroepe van mense vereis word.

Vaardigheidsontwikkeling

Tygervalleykampus

‘n Groot fokus by CA is ook om studente-vaardighede te help slyp wat nodig is om die eise van die Vierde Industriële Rewolusie die hoof te kan bied. Spanwerk, probleemoplossende vaardighede, innovasie, kommunikasie en kreatiwiteit is deel van die DNA van elke program wat aangebied word. Studente word ook aan leeraktiwiteite blootgestel wat selfvertroue en selfgeldingsgedrag aanmoedig.

Studentelewe

Op al die kampusse is daar verteenwoordigende studenterade wat aktiwiteite koördineer om ‘n lewendige studentelewe te verseker. CA het ook ‘n sterk en positiewe alumni van wie gereeld terugvoer gekry word oor hulle vordering en leierskap in die samelewing. Vele van CA se alumni het  al uitnemende prestasies in die korporatiewe wêreld, sowel as op die sportveld behaal. Oor die jare het CA ook die voorkeur instelling vir baie organisasies geword wat altyd op soek is na CA-studente om aan te stel en sleutelposte te vul.

Slot

Baie van CA se programme is tans onder hersiening om die nuutste tegnologie daarmee te integreer en om seker te maak dat CA op die voorpunt van innovasie bly. CA het groot planne vir groei en uitbreiding en die instelling sien uit na ‘n blink toekoms en om die volgende dekade as een van die belangrike rolspelers in die privaat tersiêre marksegment te wees!

Bogenoemde artikel is deur ‘n onafhanklike persoon, onderneming of instansie saamgestel. Menings en standpunte wat in die skrywe gestel word, is nie noodwendig die standpunt of beleid van KragDag, sy werknemers, die nuusbriefredakteur of enige van sy aandeelhouers nie.
5.00 avg. rating (96% score) - 2 votes
Dr Flip Schutte
  • Dr Flip Schutte
  • Dr Flip Schutte is rektor by Centurion Akademie. Hy is ook verantwoordelik vir kurrikulumontwikkeling en die skep van leerinhoud.

Leave a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui