Dr Flip Schutte

Dr Flip Schutte is rektor by Centurion Akademie. Hy is ook verantwoordelik vir kurrikulumontwikkeling en die skep van leerinhoud.