Plek van Veiligheid

Ons Kinderwet kan omskryf word as ’n komplekse stel regte, pligte en verantwoordelikhede wat in belang van die kind nagekom moet word. Kinders se regte word beskerm in Artikel 28 van die Grondwet.

Hierdie wet verklaar dat alle kinders onder die ouderdom van 18 jaar die volgende regte het:

  • Basiese voeding, huisvesting en gesondheidsorg.
  • Ouer- of gesinsorg.
  • Op beskerming teen mishandeling, verwaarlosing en vernedering.
  • Om gehoor te word.
  • Die beste belang van ʼn kind van die allergrootste belang is in elke aangeleentheid wat die kind raak.

Die Kinderwet 38 van 2005 soos aangepas, verklaar dat dit in die beste belang van ‘n kind is om in ‘n stabiele gesinsvriendelike vriendelike omgewing grootword en indien dit nie moontlik is nie, dan in ‘n omgewing so naby as moontlik aan ‘n veilige familie-omgewing soos uiteengesit in artikel 7 (1) (k) van die Kinderwet.

Ten einde hierdie artikel aan te spreek is daar regoor Suid Afrika plekke van veiligheid, waar kinders versorg kan word in veilige huislike omstandighede. ‘n Plek van veiligheid is ‘n tydelike blyplek waar  kinders tuisgaan hangende ‘n kinderhofaansoek.

Die tydsduur wat ‘n kind in ‘n plek van veiligheid verkeer is veronderstel om nie langer as 6 maande te duur nie, maar kan heelwat langer duur weens verskeie redes.

Ons howe het dan ook benadruk dat dit in die beste belang van ʼn kind is dat die kind nie van enige ouer vervreem moet word nie, dat ʼn kind nie in ʼn posisie geplaas moet word ten einde sy/haar liefde en toegeneentheid vir enige ouer te verloor nie, of dat enige ouer toegeneentheid jeens en belangstelling in sy/haar kind moet verloor nie.

Alhoewel kinders verkieslik slegs tydelik in alternatiewe sorg geplaas word, kan kinders versorg word tot die ouderdom van 18 jaar en soms selfs ouer.

Kinders wat ook weens hul gedrag met die gereg gebots het, kan ook in alternatiewe sorg  geplaas word, indien daar bevind word dat dit in die kind se beste belang is om nie weer in die gemeenskap teruggeplaas te word nie.

Plekke van Veiligheid

Plekke van veiligheid/alternatiewe sorg-eenhede vir kinders is hoofsaaklik onafhanklik van die staat en word bedryf as Organisasies sonder Winsoogmerk (NPO’snonprofit organisations) binne ‘n ondersteuningsraamwerk. Alle alternatiewe sorg-eenhede neem slegs kinders in wat deur die howe van hul ouers verwyder word om die kinders se veiligheid te verseker.  Dit word in samewerking met ‘n maatskaplike werker gedoen.  Hierdie plekke is dan 100% verantwoordelik vir al die behoeftes van die kinders. Dit word  jaarliks vereis van die persoon verantwoordelik vir die plek van veiligheid, sowel as die personeel, om ‘n polisieklaring te doen rakende seksuele misdrywe.

Die plekke van veiligheid lewer in hierdie tydperk ‘n baie belangrike ondersteuning aan die kind deur middel van die nodige veilige huisvesting en omgewing, die nodige gesondheidsorg, beskerming en skolastiese opleiding en alle emosionele en sosiale behoeftes word aangespreek. Kinders word in hierdie tyd in samewerking met hul maatskaplike werker die nodige terapieë gegee wat insluit: spraakterapie, arbeidsterapie, sielkundige en mediese hulp. Die veiligheidshuise in Suid-Afrika bied uitstekende sorg aan kinders.

Meestal word die Plek van Veiligheid deur ‘n ouerpaar bedryf waar die kind liefde en geborgenheid ervaar.  Die kinders word versorg in ‘n Christelike, veilige omgewing waar die kinders liefdevolle sorg ontvang om hul fisies, kreatief en intellektueel te stimuleer en ontwikkel.  Die kinders word die geleentheid gegun om hul potensiaal ten volle te ontwikkel.  Meeste voormalige inwoners presteer baie goed in hul volwasse lewe.

Om die nodige bostaande dienste aan die kinders te voorsien, word daar van die plek van veiligheid of alternatiewe sorg vereis om self die nodige fondse te bekom vir bogenoemde terapie. Daar word verskeie fondsinsamelingsprojekte deur die jaar gehou om fondse in te samel.   Donasies kan finansiëel, produkte, klere of infrastruktuur-veranderinge insluit.  Daar is verskeie wyses hoe vrywilligers en die breë publiek betrokke kan raak by die NPO’s.

Rina Malan – Huis Amadea

Bogenoemde artikel is deur ‘n onafhanklike persoon, onderneming of instansie saamgestel. Menings en standpunte wat in die skrywe gestel word, is nie noodwendig die standpunt of beleid van KragDag, sy werknemers, die nuusbriefredakteur of enige van sy aandeelhouers nie.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Rina Malan
  • Rina Malan

Leave a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui