Waarom selfstandige navorsing aan privaat universiteite suksesvol moet wees

Die vraag kan gevra word in welke mate is navorsing wat aan Suid-Afrikaanse Universiteite gedoen word suksesvol en relevant. Privaat hoër-onderwysinstellings wat in Suid-Afrika geregistreer is, ontvang geen staatsubsidies of staatsondersteuning vir enige navorsingprojekte nie, maar word tog onder dieselfde vereistes ten opsigte van navorsingsuitsette gemeet as enige openbare universiteit.

Dit is daarom nodig dat privaat instellings sal dink oor die doeltreffendheid van navorsing en die aanwending van beskikbare bronne.  In hierdie aanbieding word gefokus op die vraag wat navorsing suksesvol maak, asook watter navorsing relevant behoort te wees ten opsigte van privaat universiteite? Uiteindelik kom dit eenvoudig daarop neer dat privaat universiteite in Suid-Afrika selfstandig oor navorsing sal moet dink en ook moontlik saamwerk om te voldoen aan die vereistes van die Hoër onderwyswet van 1997. Sodoende kan privaat universiteite ook suksesvolle bydraes lewer ten opsigte van navorsing in Suid-Afrika.

Onderstaande aanbieding is deur Prof Dr Gerrit Smit tydens KragDag 2018 in die Raadsaal gelewer.

Gerrit Smit matrikuleer aan die Hoërskool Brandwag in Benoni. Na skool het hy die BA-graad aan die Universiteit Pretoria met lof verwerf. Hierna verwerf die BA Honneurs in Grieks en Semitiese Tale aan UP met lof. Daarna verwerf hy die B.Th.-graad met lof aan die Afrikaanse Protestantse Akademie, met ‘n navorsingskripsie in die Departemente Ou en Nuwe Testament. In 2003 verwerf hy ‘n MA in Antieke Taal aan UP met lof met ‘n verhandeling met die titel: Mens en natuur: ‘n Bronnestudie na die Bybelse- en na-Bybelse perspektiewe.

In 2007 verwerf hy die graad D.Litt. (Grieks) aan UP in 2007, onder leiding van proff. HF Stander en PJ Botha, met ‘n proefskrif getiteld: ‘n Analise van die sosiale waardes in die leefwêreld van Klemens van Aleksandrië soos vergestalt in sy Paidagogos.

Prof. Dr. Gerrit Smit is tans voltyds professor in Nuwe Testament en is ook deeltyds leraar van die gemeente Wonderboom in Pretoria.

Hy het al by verskeie nasionale en internasionale kongresse as spreker en deelnemer opgetree. Hy was veral betrokke by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika in die vertaling van die Bybel in Afrikaans – ‘n Direkte vertaling wat DV in 2020 sal verskyn en is tans ook lid van die vertaalspan van die Reformatoriese Studiebybel in Afrikaans in samewerking met die Gereformeerde Bybelstigting in Nederland.

Gerrit is getroud met Marianne en het twee kinders.

Gesels saam:

Ons ontvang graag jou kommentaar op hierdie artikel (Gaan na Leave a Comment hieronder). Gebruik ook gerus ons GespreksForum om ‘n gesprek aan die gang te sit deur jou vrae, wenke en insette met die KragDag gemeenskap te deel.

——————————————

Help ons asseblief om hoë gehalte artikels te verseker deur hieronder aan te dui hoeveel sterre jy vir hierdie artikel sou toeken.

2.50 avg. rating (63% score) - 2 votes

Leave a Comment

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde word met * aangedui