Die trekos en trektoerusting in Suid-Afrika: ’n historiese perspektief