Mariana Viljoen

Mariana Viljoen is die eggenote van wyle Hanan Viljoen, wat ʼn hele paar Christelike publikasies agter sy naam het. Uit die verbintenis is 6 kinders gebore: 4 seuns en 2 dogters. Daar is 12 kleinkinders van wie die meeste boekwurms is. Hulle was saam vir byna 60 jaar betrokke by die verkoop en verspreiding van Christelike lektuur, nie alleen in Afrikaans en Engels nie, maar ook in al die ander inheemse tale in Suid Afrika. Die vertaling van die biografieë het vir Mariana groot seën ingehou. Sy is steeds besig met vertaling. Verder hou sy haar besig met die tuin, naai- en hekelwerk.